Uutiskirje

02 | 2006


Nuoret mukana kehittämässä liikkumaan kannustavien mobiilipelien prototyyppejä

Pelaamista voidaan hyödyntää liikuntaan innostamisessa

Syksyllä 2006 valmistuvia mobiilipelien prototyyppejä kehitetään toimiviksi yhdessä nuorten kanssa. VTT:n uudet liikkumiseen kannustavat mobiilipelikonseptit yhdistävät tietokonepelaamisen haasteellisuuden ja aktiivisen liikkumisen. VTT:n toteuttaman kyselyn mukaan tietokonepelaamisen ei todeta vähentävän nuorten liikunnan määrää, sen sijaan pelaamista voidaan hyödyntää liikuntaan innostamisessa.

Liikunnalliset pelit ovat uusi tapa yhdistää laitteella pelaaminen fyysiseen harjoitukseen. Tällaisia pelejä on markkinoilla vielä rajoitetusti. Yleisimpiä ovat tanssimatot ja kameranäöllä ohjattavat pelit. Puolet kyselyyn osallistuneista nuorista oli kokeillut liikunnallisia pelejä (51 %) ja joka kymmenennellä oli peli kotonaan (9 %). Aikuiset ovat kokeilleet liikunnallisia pelejä nuoria harvemmin (21 %). Suhtautuminen liikunnalliseen pelaamiseen on positiivisen neutraalia. Kyselyyn vastanneista nuoret olivat aikuisia kiinnostuneempia liikunnallisista peleistä.

Tietokonepelaaminen vähenee iän myötä, mutta on yleistä eläkeikäisten tietokoneenkäyttäjien parissa. Pelaamisen syyt vaihtelevat suuresti. Sen sijaan pelaamisen ero nuorten ja aikuisten välillä on paitsi määrällinen myös laadullinen: tietokonepelaaminen on nuorille sosiaalinen yhdessäolon muoto. Sosiaaliset motiivit liittyvät nuorilla pelaamiseen, mutta aikuisille pelaamisen sosiaalisuus ei ole merkittävää. VTT:n Exergame-projektissa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1489 iältään 13-76-vuotiasta tietokoneenkäyttäjää.

Vaikka tietokonepelaamisen usein koetaan vähentävän nuorten liikunnan määrää, ei tutkimuksessa havaittu yhteyttä liikunnan ja pelaamisen välillä. Paljonkin pelaavat nuoret liikkuivat vastaavia määriä kuin heidän vähemmän pelaavat ikätoverinsa. Suuri pelaamisen määrä ei myöskään ollut yhteydessä ylipainoisuuteen.

Pojat ja vaarit pelaavat eniten

Tietokonepelaaminen on nuorten keskuudessa yleisintä. Kyselyyn vastanneista 13-18-vuotiaista pojista vain 2 % ja tytöistä 12 % ilmoitti, ettei pelaa tietokoneella lainkaan. Suurin osa (67 %) pojista pelaa tietokoneella päivittäin tai lähes päivittäin. Tyttöjen säännöllinen pelaaminen on selvästi vähäisempää, vastaavan ikäisistä tytöistä joka viides (20 %) pelaa yhtä paljon. Päivittäin pelaavat nuoret käyttävät myös runsaasti aikaa pelaamiseen. Päivittäin tai lähes päivittäin pelaavista pojista enemmistö (64 %) ja tytöistä puolet (52 %) käyttää pelaamiseen kerrallaan yli tunnin. Tyypillisesti tytöt siis pelaavat poikia harvemmin ja lyhyempiä aikoja kerrallaan. Yli puolet (55 %) kaikista pelaavista tytöistä käyttää yhteen pelikertaan aikaa alle puoli tuntia.

Myös aikuiset ja eläkeläiset vastasivat pelaavansa tietokoneella. Suurin osa (76 %) 19-65-vuotiaista ilmoitti pelaavansa tietokoneella, mutta päivittäin pelaavia aikuisia on melko vähän (15 %). Aikuiset tyypillisesti pelaavat alle tunnin kerrallaan (77 %). Aikuiset miehet pelaavat naisia enemmän. Odotettua useampi, joka toinen (52 %) eläkeikäisistä (yli 65-vuotiaista) vastasi pelaavansa tietokoneella. Joka viides (22 %) eläkeläinen pelasi päivittäin. Miltei kaikki eläkeikäiset tietokonepelaajat kuitenkin käyttivät pelaamiseen alle tunnin kerrallaan (93 %).

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.