Uutiskirje

02 | 2006


VTT:n käynnistämästä idealiikkeestä vauhtia uusiin mobiilipalveluihin

Kansalaisilta kerättiin yli 35 000 uutta arkea helpottavaa mobiilisovellusideaa

VTT haastoi kansalaiset ideatalkoisiin 35 000:n arkea helpottavan mobiilisovelluksen keräämiseksi. Idealiike on ainutlaatuinen laajuutensa lisäksi erityisesti siksi, että kaikki ideat julkistetaan yritysten ja yksityisten ihmisten vapaaseen käyttöön. Ideat löytyvät osoitteesta www.vtt.fi/idealiike

Suomalaista innovaatio-osaamista kerättiin kuukauden ajan mm. yliopistokaupungeissa järjestettävissä ideointitilaisuuksissa. Kampanjallaan VTT haluaa kiinnittää erityistä huomiota suomalaiseen innovaatio-osaamiseen, joka on elinehto menestyvän elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 

Innovaatioista konkreettisia hankkeita

Suomi tarvitsee menestyäkseen uusien ideoiden kehittämistä innovaatioiksi, mikä tarkoittaa uusien ideoiden jalostamista ja kehittämistä kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Keskustelun innovaatioympäristöistä ja -järjestelmistä onkin muututtava konkreettisiksi hankkeiksi, joilla kansallista innovaatiotoimintaa voidaan aktivoida kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Lähes jokaiselle suomalaiselle on joskus juolahtanut mieleen jokin tilanne tai palvelu, jonka esimerkiksi sopiva kännykkäsovellus muuttaisi mielekkäämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Paras tapa luoda ihmiskeskeistä teknologiaa ja ymmärtää kuluttajan nykyisiä tai tulevia tarpeita onkin saada tilaus uusille sovelluksille heiltä itseltään - ja juuri tähän idealiike perustuu.

Korkeakoulukaupunkeja kiertäneen kuukauden kestäneen roadshown tavoitteena oli konkreettisesti aktivoida maamme innovaatio-osaamista, löytää luovia ratkaisuja arjen tilanteisiin ja kehittää teknologiateollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi kevään 2006 aikana järjestettiin työpajoja, joihin oli kutsuttu eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä teemalla vauvasta vaariin.

Ideoiden vapaa käyttö helpottaa jatkojalostamista

Ainutlaatuisen kampanjasta tekee se, että kaikki ideat julkistetaan Open Innovation -periaatteen mukaisesti vapaaseen käyttöön.

Kun jokaisella yrityksellä, organisaatiolla tai yksittäisellä kansalaisella on käytettävissään tuhansien ihmisten käytännön tarpeista lähtevät mobiili-ideat, uusien kaupallistettavien tuotteiden jatkojalostaminen helpottuu huomattavasti. 

Hankkeessa yhteistyökumppaneina VTT:n kanssa toimivat Helsingin kauppakorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Lapin yliopisto.

VTT:llä tarve edistää innovaatioiden syntymistä

VTT on Suomen innovaatiopolitiikan keskeinen toimija, minkä vuoksi se voi luontevasti edistää innovaatiokeskustelun muuttumista konkreettiseksi toiminnaksi ja menestykseen johtavaksi liikkeeksi.

Innovaatiotoiminnan aktivoiminen on osa VTT:n strategian toteuttamista. VTT:llä on tunnustettu ja laaja teknologia- ja liiketoimintaosaaminen sekä hyvät verkostot kaikkiin oleellisiin toimijoihin innovaatiokentässä.

VTT:n mobiilien ja langattomien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystoiminta kattaa koko ketjun mobiilipalveluiden ja -sovellusten konseptoinnista tuotteiden pilotointiin ja käyttöönottoon. Ratkaisujen kehittämisen taustalla ovat VTT:n verkottuminen ja vahva teknologiatutkimus sekä sitä tukeva käytettävyystutkimus ja liiketoimintaosaaminen. VTT:n osaaminen mobiili- ja langattomien ratkaisujen alueella on maailman huippuluokkaa.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.