Uutiskirje

02 | 2006


Pääkirjoitus

Helppo EU-yhtälö - kilpailukyky on yhtä kuin panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan

Suomen puheenjohtajuuskausi Euroopan unionissa on taas alkanut. Tämä uutinen ei varmasti ole mennyt ohi edes niiltä, jotka seuraavat EU-asioita kesälaitumilta ja vain toisella korvalla. Sen sijaan asiat, joita puheenjohtajuuskaudella käsitellään ovat monelle kansalaiselle kaukaisia, tai ainakin vasta välillisiä. Sanat kilpailukyky, osaaminen, tutkimus ja kehitys eivät ole ensimmäisenä mielessä kun suomalainen miettii tätä päivää tai tulevaisuuttaan ja siihen liittyviä valintoja.

EU-suomalaista ei ensimmäiseksi askarruta se, miten Suomi pystyy muuttamaan koulutustasoltaan Euroopan korkeimmin koulutetun kansan tietopääoman ja osaamisen tuotteiksi ja palveluiksi. Kansa tietää ja ymmärtääkin, asiaa pohdittuaan, että jos pystymme kanavoimaan osaamisemme kilpailukyvyksi ja tuotteiksi, tulemme samalla ratkaisseeksi tärkeitä kysymyksiä. Nuo kysymykset liittyvät  talouskasvuun ja haasteisiin, jotka syntyvät esimerkiksi suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä. Näinkö yksinkertaista se on? Kyllä, ainakin teoriassa, mutta sitähän yhtälöt ovat.

Juuri tätä yhtälöä EU on Suomen puheenjohtajuuskaudella avaamassa. Haaste on EU-tasolla mittava. Miten Eurooppa talousalueena voisi edes teoriassa pysyä Lissabonin sopimuksen tavoitteissa? Niissä kun luvattiin, että Eurooppa vuonna 2010 olisi kilpailukykyisin talousalue. Kuitenkin suuri osa EU-maista yltää juuri ja juuri siihen ryhmään, jossa bruttokansantuotteesta sijoitetaan 2 prosenttia tutkimukseen ja kehitykseen.

Suomella on paljon annettavaa ja paljon näytettävää. Yksi niistä on Suomen vuodesta toiseen korkealla pitämä T&K-panostusten taso ja systemaattinen innovaatioiden kasvattaminen. Tästä on syytä olla ylpeä, mutta samalla kantaa huolta siitä, että T&K myös jatkossa säilyy korkealla tasolla sekä valtiovallan että yritysten ja muun elinkeinoelämän valinnoissa.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.