VTT:n ja TEKin kolmas teknologiabarometri julkaistiin

Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen kangertelee, yrittäjyyden toimintaympäristö kohentumassa

VTT:n ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin teknologiabarometri osoittaa, että tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen kangertelee Suomessa edelleen. Yrittäjyyden edellytykset ovat sen sijaan kohentuneet, ja ns. bisnesenkeleiden määrä kasvaa. Ulkomaisia investointeja maamme ei edelleenkään vedä puoleensa, toimintaympäristö ei houkuttele sijoittajia. Barometrin kohderyhmäkyselyssä asenteet teknistieteelliseen osaamiseen ja sen merkitykseen jakautuvat selvästi: asiantuntijat pitävät Suomen teknistieteellistä tasoa selvästi heikompana kuin poliitikot.

VTT:n ja TEKin tuore teknologiabarometri vertasi Suomen teknistieteellistä tasoa ja osaamista Ruotsiin, Tanskaan, Alankomaihin, Saksaan, Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Vertailu osoittaa, ettei sähköinen kauppa käy meillä yhtä hyvin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Niin kuluttajat kuin yrityksetkin vieroksuvat Suomessa edelleen nettikauppaa. Verkko-ostoksia tehdään meillä vertailumaista vähiten.

Yritysten verkottuminen ja kansainvälistyminen etenee myös hitaasti. Tilanne on huolestuttava erityisesti pk-yritysten tulevaisuutta ajateltaessa. Pk-yritykset eivät ole ottaneet sähköistä kaupankäyntiä omakseen, ne eivät ole verkottuneet eivätkä kansainvälistyneet.

Teknologiabarometri osoittaa, että myös julkisten palvelujen tuottaminen verkkoon kangertelee paljosta puheesta huolimatta.

Yrittäjämyönteisyyttä, muttei ulkomaisia sijoittajia

Suomessa yritysten rahoitusmahdollisuudet näyttävät parin viime vuoden aikana parantuneen. Myös yritysenkeleiden määrä on lisääntynyt. Vaikka yrittäjyyden toimintaedellytykset ovat kohentuneet, Suomi ei vertailussa sijoitu vieläkään huipulle. Johtoasema on Yhdysvalloilla. Ruotsissa uusien yritysten syntyminen ja yrityssektorin investointien BKT-osuus on vertailumaiden heikointa.

Suomalaisten yritysten luottamusta tulevaisuuteen osoittaa myös kiinteiden investointien kasvu. Laitteistoon ja konekantaan sijoitetaan nyt enemmän kuin aiemmin. Suomi ei kuitenkaan vedä puoleensa sijoittajia. Ulkomaiset investoinnit Suomeen ovat olemattomia, toimintaympäristö ei houkuttele. Vertailumaista sijoittajia vetävät puoleensa eniten Iso-Britannia ja Alankomaat.

Teknistieteellisen osaamisen arvostus laskussa?

Teknologiabarometrissä selvitettiin myös tekniikan asiantuntijoiden, poliitikkojen ja nuorten näkemyksiä Suomen teknistieteellisestä kehityksestä. Kolmas barometri osoittaa jälleen sen, että poliitikoilla on suomalaisesta teknistieteellisestä osaamisesta selvästi myönteisempi käsitys kuin esimerkiksi tekniikan asiantuntijolla.

Ongelmina työttömyys ja varhain heikentyvä terveys

Teknologiabarometri vertaili maita myös kestävän kehityksen mittareilla. Suomi sijoittuu tässä vertailussa keskitasolle, Ruotsi on ylivoimainen ykkönen ja USA heikoin. Ympäristön osalta esimerkiksi vesien tila on Suomessa hyvä, mutta ilmasto-olosuhteista ja teollisuuden rakenteesta johtuen ilmanlaatu jää tyydyttäväksi. Kestävän kehityksen sosiaaliset indikaattorit aiheuttavat kuitenkin huolenaihetta.

Työttömyys on edelleen korkea: Suomi on työttömien osuudessa ei-toivotulla kärkisijalla ja jakaa myös nuorisotyöttömyydessä ykköstilan Ruotsin kanssa. Ikääntyvien (55–64-vuotiaiden) työllisyysaste oli vuonna 2005 Suomessa 52,7 prosenttia, mutta Ruotsissa huomattavasti parempi eli 69,4 prosenttia. Myös kansalaisten terveydentila jää vertailumaiden keskiarvon alapuolelle. Elinajanodote, naisilla 81 ja miehillä 75 vuotta, vastaa keskiarvoa, mutta toimintakykyä haittaavia sairauksia suomalaisilla esiintyy jo nelisen vuotta varhemmin kuin vertailumaiden kansalaisilla.

Teknologiabarometri mittaa maamme teknistieteellisen osaamisen ja kehityksen tilaa. Kyseessä on taloudellisen suhdannebarometrin kaltainen mittari, joka kuvaa osaamisen kehitystä pidemmällä aikavälillä ja suhteessa vertailumaihin. Teknologiabarometrissä seurataan yhteiskunnan kehitysvaiheita informaatioyhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta tietämysyhteiskuntaan. Samalla seurataan, miten hyvin kehityskulku on linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.

Tiedot kerättiin Suomen ohella seitsemästä maasta: Ruotsista, Tanskasta, Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Japanista ja Yhdysvalloista.

Julkaisu: TEKBARO2007 - Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.