Yhteistyösopimuksia ja jäsenyyksiä

VTT ja OSGi-allianssi: Yhteensopivien ohjelmistopalveluiden ja -sovellusten kehittäminen

VTT liittyy jäseneksi OSGi-allianssiin. OSGi-allianssi on monialainen merkittävistä kansainvälisistä ICT-teknologiaa soveltavista yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista koostuva yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää yhteensopivien ohjelmistopalveluiden ja -sovellusten kehittämistä ICT-teknologian eri sovellusalueille.

OSGi-allianssin määrittelemä OSGi-palvelualusta nähdään merkittävänä palveluiden, sovellusten ja väliohjelmistoratkaisujen kehitys- ja integraatioympäristönä lähitulevaisuudessa erityisesti teknologisesti heterogeenisissä verkottuneissa järjestelmissä ja ns. UBI-ympäristöissä. OSGi-teknologian sovellusalueita ovat mm. mobiilipalvelut, älykkäät kotiympäristöt sekä digitaalisen sisällön- ja palveluntarjonta.

VTT on jo pitkään tutkinut ja kehittänyt OSGi-teknologiaan perustuvia väliohjelmistoratkaisuja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa, mutta nyt teknologian kypsyystaso nähdään riittäväksi myös kaupallisiin sovelluksiin.

Daniel Pakkala
Tutkija, tiiminvetäjä
020 722 2136

VTT ja Neste Oil: Kaasutusteknologian kehittäminen uuden sukupolven biopolttoaineiden tuottamiseksi

VTT on allekirjoittanut sopimuksen Neste Oilin kanssa kaasutusteknologian kehittämisestä uuden sukupolven biopolttoaineiden tuottamiseksi. Usean miljoonan euron suuruusluokkaa oleva monivuotinen sopimus on merkittävä askel uuden VTT:n strategian toteuttamisessa. Hanke liittyy Neste Oilin ja Stora Enson tänään julkistamaan yhteistyöhön, jonka ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja rakennetaan megawattikokoluokan koelaitos Varkauden tehtaalle.

Hankkeen osapuolet yhdistävät osaamisensa puuperäisen biopolttoaineen tuotannon kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Puuperäistä raaka-ainetta käyttämällä on tarkoitus korvata fossiilisia polttoaineita ja näin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ennen kuin puuperäisen biomassan hyödyntäminen polttoaineen tuotannossa on mahdollista, täytyy hankkeessa ratkaista puhtaan synteesikaasun tuottamiseen liittyvät haasteet.VTT:n päätehtävät hankkeessa liittyvät kaasutus- ja kaasunpuhdistustekniikan kehittämiseen.

Esa Kurkela
Kehityspäällikkö
020 722 5596

Matti Nieminen
Asiakaspäällikkö
020 722 6587

VTT ja SiP Technologies Oy: Puolijohdepiirien tuotannon siirtäminen VTT:n puhdastiloihin

SiP Technologies Oy ja VTT ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, joka tähtää SiPin puolijohdepiirien tuotannon siirtämiseen kevään aikana VTT:n uusittuihin puhdastiloihin Otaniemessä.

Nyt solmittu sopimus on luonteva jatko VTT:n ja SiP Technologies Oy:n pitkään jatkuneelle tuotekehityskumppanuudelle. SiP siirtyy tuotannossaan käyttämään 150 mm:n kiekkokokoa VTT:n puhdastiloissa voidakseen toimittaa asiakkailleen yhä kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

SiP Technologies Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi asiakaskohtaisia integroituja piirejä pääasiassa kannettaviin laitteisiin (matkapuhelimet) sekä osittain lääketieteellisen elektroniikan ja turvatekniikan sovelluksiin.

Ilkka Suni
Asiakasjohtaja
020 722 6300

VTT ja OKO Pankki Oyj sekä Vergo Oy: Verkosto- ja riskienhallintapalvelujen tuottaminen

VTT OKO Pankki Oyj sekä Vergo Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Verkosto- ja riskienhallintapalveluja tarjoava Vergo Oy on VTT:n spin-off -yritys.

Vergon käyttöön tulee sopimuksen myötä VTT:n teknologiaosaamista ja OKO-konsernissa kehitettyjä, verkostojen johtamiseen liittyviä toimintamalleja. Yhteistyön tavoitteena on myös toimintamalli, jossa hyödynnetään kunkin osapuolen keskeisintä osaamista. Sopimus luo edellytykset Vergo Oy:n toiminnan kannalta tärkeälle palvelukehitysyhteistyölle.

Vergo Oy:n toiminta keskittyy verkostonhallintapalveluiden sekä -ratkaisujen tarjoamiseen verkostomaisesti toimiville suurille ja keskisuurille yrityksille Suomessa. Tämän lisäksi yhtiön kohderyhmään kuuluu koko yhteisösektori. Yhteisösektorin tarjoama painottuu kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kehitettyihin palvelukokonaisuuksiin.

Tapio Koivu
Toimialajohtaja
020 722 6943

 VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.