Pääkirjoitus

Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja energiankulutuksen vaikutuksesta siihen käy vilkkaana. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli  IPCC julkistaa tänä vuonna järjestyksessä neljännen arviointiraporttinsa. VTT:llä on tärkeä rooli IPCC:n asiantuntijatyössä. VTT on osallistunut IPCC:n neljännen arviointiraportin Ilmastonmuutoksen hillintä -osan kirjoittamiseen.

Tutkimustietomme perusteella energiatehokkuus on yksi tärkeä keino ilmastonmuutoksen hillinnässä päästöttömien  energiantuotantomuotojen kehittämisen ja lisäämisen ohella. Muita keinoja ovat mm. hiilidioksidin erotus ja varastointi sekä  biosfäärin hiilivarastojen lisääminen. Energiatehokkuuden parantaminen ja energiankulutuksen vähentäminen ovat keinoja,  jotka koskettavat kaikkia.

Pienemmässä mittakaavassa ilmaan liittyvien ongelmien ratkaiseminen on helpompaa. Kehitimme eurooppalaiselle  autoteollisuudelle pienikokoisen ja nykyistä merkittävästi tehokkaamman ilmansuodattimen. Suodatin puhdistaa ulkoilmasta  erityisesti terveydelle vaaralliset, kemiallisten reaktioiden synnyttämät pienhiukkaset, joita syntyy mm. dieselmoottorien pakokaasuissa.

Kerromme tässä uutiskirjeessä muustakin kuin ilmastoon liittyvästä teknologiasta. Toivomme myös, että uudet julkaisumme palvelevat asioista syvällisemmin kiinnostuneita lukijoita.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.