Uusia julkaisuja

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2377.pdf
Holopainen, Riikka; Hekkanen, Martti; Hemmilä, Kari; Norvasuo, Markku.
Espoo, VTT, 2007. 104 s. + liitt. 2 s
VTT Tiedotteita - Research Notes; 2377.

Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P632.pdf
Lanne, Marinka. Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa.
Espoo, VTT, 2007. 118 s. + liitt. 84 s.
VTT Publications; 632.

Special characteristics of safety critical organizations. Work psychological perspective.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P633.pdf
Oedewald, Pia; Reiman, Teemu.
Espoo, VTT, 2007. 114 p. + app. 9 p.
VTT Publications; 633.

Assessing Organizational Culture in Complex Sociotechnical Systems. Methodological Evidence from Studies in Nuclear Power Plant Maintenance Organizations.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P627.pdf
Reiman, Teemu.
Espoo, VTT, 2007. 136 p. + app. 155 p.
VTT Publications; 627.

Global intellectual capital brokering. Facilitating the emergence of innovations through network mediation.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P631.pdf
Törrö, Maaretta.
Espoo, VTT, 2007. 106 p. + app. 2 p.
VTT Publications; 631.

Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2369.pdf
Kangas, Petteri; Toivonen, Santtu; Bäck, Asta (toim.).
Espoo, VTT, 2007. 59 s.
VTT Tiedotteita - Research Notes; 2369.

Fabrication of microphotonic waveguide components on silicon.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P630.pdf
Solehmainen, Kimmo.
Espoo, VTT, 2007. 68 p. + app. 35 p.
VTT Publications; 630.

Corrosion and climatic effects in electronics.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P626.pdf
Hienonen, Risto; Lahtinen, Reima.
Espoo, VTT, 2007. 242 p. + app. 173 p.
VTT Publications; 626.

Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P623.pdf
Hienonen, Risto; Lahtinen, Reima.
Espoo, VTT, 2007. 243 s. + liitt. 172 s.
VTT Publications; 623.

Active Control of Radial Rotor Vibrations. Identification, feedback, feedforward, and repetitive control methods.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P634.pdf
Tammi, Kari.
Espoo, VTT, 2007. 151 p. + app. 5 p.
VTT Publications; 634.

Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa. Nykytilanne ja tarvekartoitus.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2383.pdf
Hakkarainen, Tuula.
Espoo, VTT, 2007. 55 s.
VTT Tiedotteita - Research Notes; 2383.

Estimated nutrient load from waste waters originating from ships in the Baltic Sea area.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2370.pdf
Huhta, Hanna-Kaisa; Rytkönen, Jorma; Sassi, Jukka.
Espoo, VTT, 2007. 58 p. + app. 13 p.
VTT Tiedotteita - Research Notes; 2370.

VTT:n julkaisut

Julkaisuhaku

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.