VTT ja UPM käynnistivät nanoselluloosatutkimuksen

Uusia ominaisuuksia puumateriaalia sisältäviin tuotteisiin

VTT ja UPM ovat käynnistäneet merkittävän kaksivuotisen tutkimushankkeen, jossa kehitetään nanoselluloosakuitujen valmistusta useiden teollisuudenalojen materiaaleiksi. Selluloosapohjaisilla nanokuiduilla voidaan muuttaa puumateriaalin rakennetta ja luoda siten täysin uudenlaisia sovelluksia ja tuotteita.

VTT:n tehtävänä on selvittää, mitkä raaka-aineet soveltuvat parhaiten nanoselluloosan tuotantoon sekä kehittää ja optimoida tuotantoa. Tutkimustyössä otetaan huomioon tuotannon taloudellisuus ja ympäristövaikutukset.

Tutkimushanke liittyy UPM:n, VTT:n ja TKK:n 14.2.2008 perustaman Suomen Nanoselluloosakeskuksen toimintaan. Kyseessä on yhteistyökumppanien tasavertainen konsortio, jolla vauhditetaan uusien, kannattavien tuotteiden saantia maailmanmarkkinoille lähivuosina. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi erikoispaperit, paperipinnoitteet, pakkaukset ja rakennusmateriaalit.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.