Esisuunnitelma ekokaupungin rakentamiseksi Pekingin MenTouGoun alueelle

VTT:n kehittämä ekokaupunkikonsepti etenemässä kaupallistamisvaiheeseen Kiinassa

VTT tekee alustavan selvityksen ekokaupungin suunnittelusta ja rakentamisesta Pekingin MenTouGoun alueelle. Suomalais-kiinalaisena yhteistyönä tehtävä selvitys tähtää parhaimpaan teknologiaan perustuvan ekokaupungin rakentamiseen. Ekokaupunkihankkeiden toteutusta varten perustettu VTT:n osakkuusyritys Global EcoSolutions Oy on lähdössä mukaan toteutukseen.

VTT:n selvitykseen sisältyy MenTouGoun alueelle soveltuvan ekokaupungin konseptin laatiminen, toteutussuunnitelma ja tarvittavat teknologiset kehittämistoimet. Lisäksi VTT selvittää, miten kaupunki voidaan rakentaa ympäristöä säästävällä tavalla ympäristöarvoiltaan merkittävälle alueelle siten, että rakennetaan sekä uusia taloja että peruskorjataan vanhoja taloja.

Nämä tulokset hyödynnetään kestävän kehityksen mukaisten rakentamisstandardien luomisessa Kiinaan sekä mahdollistamalla VTT:n osakkuusyrityksen ja sen suomalaisten kumppanien osallistumisen toteuttamisvaiheeseen. Tavoitteena on, että ekokaupunki toteutetaan VTT:n spin off -yrityksen Global EcoSolutions Oy:n johdolla.

Uuden Kiinan näyteikkuna maailmalle

Kohde on myös merkittävä näyteikkuna maailmalle, sillä alue on suosittu turistikohde Kiinassa. Ekokaupunkia on suunniteltu myös yhdeksi Pekingin olympialaisten aikana esiteltäväksi teemaksi.

Hanke yhdistää myös tutkijoita

VTT:n ja Global EcoSolutions Oy:n asiantuntijoiden lisäksi selvitykseen osallistuu MenTouGoun aluehallinnon edustajia sekä kiinalaisia asiantuntijoita Tsinghuan ja Nankain yliopistoista.

Professori Eero Paloheimo ja VTT:n teknologiajohtaja, professori Kari Larjava toimivat hankkeen ohjausryhmän suomalaisina jäseninä. Professori Eero Paloheimo on esittänyt alun perin idean suomalaiseen teknologiaan perustuvan ekokaupungin rakentamisesta Kiinaan. 

VTT:n luoma konsepti

Keväällä 2007 VTT esitteli Kiinassa suomalaisen korkean teknologian ekokaupungin konseptin, Finnish High Tech Ecocityn®. Siihen kuuluvat innovatiivinen ekologinen kaupunkisuunnittelu, energiatehokas ja vähäjätteinen asuminen, suljettu vesijärjestelmä, integroitu telekommunikaatio, vähäpäästöinen henkilöliikenne, tehokas jätehuolto ja kierrätys sekä paikallinen aurinko-, tuuli- ja bioenergioihin perustuva päästötön energiantuotanto.

Päästöt minimissä

Tuleva ekokaupunki sijoitetaan osaksi nykyistä kaupunki- ja kylärakennetta. Lisä- ja täydennysrakentamisen suunnittelu, materiaalit ja rakenteet ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Materiaalien ja energian kulutus on ekologista ja taloudellista. Päästöt ovat minimissä. Ekokaupungissa on miellyttävä asua, ja siellä on erinomaiset palvelut. Se on puhdas ja luonnonmukainen. Ekokaupungin tavoitteena on olla ihmisystävällinen ympäristö, joka sopii kaikille asukasryhmille.

Uusia yrityksiä

MenTouGoun alueen ekokaupungin rakentamista varten perustetaan suomalais-kiinalainen yhteisyritys. Se tuottaa paikallisesti ekokaupungin rakentamisessa tarvittavia rakennusmateriaaleja ja osallistuu tulevan ekokaupungin rakentamiseen.

VTT on perustanut ekokaupunkihankkeiden toteuttamiseen spin off -yrityksen, Global EcoSolutions Oy:n. Yrityksen toimitusjohtajaksi on valittu professori Reijo Kohonen.

Global EcoSolutions Oy:n liikeideana on integroida ja toteuttaa ympäristöä säästäviä teknologioita aluerakentamiskohteissa eri puolella maailmaa paikallisten kumppaniyritystensä kanssa. Yritys neuvottelee ekokaupunki- sekä energia- ja ympäristöteknologiahankkeista mm. Suomessa, Virossa Kiinassa, Keski-Euroopassa, Romaniassa ja Venäjällä.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.