Pääkirjoitus

Ilmastonmuutos haastaa teknologian

Onko aihetta tai aluetta, johon ilmastonmuutos ei vaikuttaisi. Mediakeskustelusta päätellen ei. Jotain "tarttis tehdä" ja pikaisesti. Teknologian kehittäminen kulutustottumuksien muuttamisen ohella on yksi välttämättömimmistä toimenpiteistä. Mikä siis vetää ja vie teknologiaa eteenpäin, kun halutaan saada parempaa teknologiaa, parempia tuotteita, aiempaa nopeammin, parempia hyötysuhteita, ja pienemmillä kustannuksilla.

Tehtaan ratapihalle on ilmestynyt uusi veturi. Ilmaston muuttuminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja, joilla voidaan sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Yhdyskuntien maankäytön suunnittelussa täytyy ottaa huomioon tulvariskit ja viemärien mitoituksessa yleistyvät rankkasateet. Päästöjen rajoittaminen vaatii yhdyskuntarakennetta, jossa voidaan tehokkaasti hyödyntää joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Rakennusten tarvitsema ulkopuolinen energia tulee minimoida. Paikallinen uusiutuva energia tulee käyttää hyväksi.

Maailman väestö kasvaa ja vaurastuu. Kulutusmahdollisuudet lisääntyvät. Päästöjen rajoittamisen haaste on valtava. Ratkaisut tarjoavat kuitenkin myös valtavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vanha veturi vetää myös. Tarvitaan uusia teknologisia ratkaisuja, nanoteknologiaa, logistiikan kehitystä, informaatioteknologian tehokasta käyttöä sekä asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä. Vanha ja uusi veturi vetävät samaan suuntaan.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.