Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä VTT:lle

img

Ympäristöministeriö on valtuuttanut VTT:n rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä antavaksi laitokseksi. Tyyppihyväksyntää koskevien hakemusten käsittely ja päätösten antaminen siirretään vaiheittain VTT:lle 1.9.2006 alkaen. Tyyppihyväksyntätoiminta haluttiin ulkoistaa kokonaisuudessaan yhdelle valtion organisaatiolle, jolla on laaja-alainen kokemus rakennustuotteista.

VTT:n antamalla tyyppihyväksyntäpäätöksellä on sama oikeudellinen asema ja vaikutus kuin ympäristöministeriön antamalla hyväksyntäpäätöksellä. VTT noudattaa tyyppihyväksyntätoiminnassaan ympäristöministeriön asetuksina annettuja tyyppihyväksyntäohjeita. Rakennustuotteisiin liitettävä tyyppihyväksyntämerkki säilyy muuttumattomana.

Tyyppihyväksyntä on kansallinen rakennustuotteiden hyväksyntämenettely. Sen hakeminen on kuitenkin vapaaehtoista, eikä viranomainen voi vaatia tyyppihyväksytyn tuotteen käyttämistä. Hyväksyntä voidaan myöntää tuotteelle, jolle Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK) on asetettu vaatimuksia. Hyväksyntä myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi.

Tyyppihyväksyntätoiminta siirretään VTT:lle vaiheittain

Tyyppihyväksyntätoiminta siirretään VTT:lle vaiheittain sitä mukaa kuin tuotteita koskevat tekniset hyväksyntäohjeet on saatettu voimaan ympäristöministeriön asetuksina. Ensimmäiset asetukset tulevat voimaan 1.9.2006, jolloin VTT käynnistää tyyppihyväksyntätoiminnan näiden osalta. Ympäristöministeriö jatkaa tyyppihyväksyntätoimintaa niiltä osin kuin ei vielä ole voimassaolevia tyyppihyväksyntäasetuksia.

Tavoitteena on siirtää tyyppihyväksyntätoiminta kokonaisuudessaan VTT:lle vuoden 2008 loppuun mennessä. Ympäristöministeriö vastaa kuitenkin jatkossakin tyyppihyväksyntäasetusten antamisesta ja tuotehyväksyntälainsäädännön kehittämisestä.

VTT antaa tyyppihyväksynnän 1.9.2006 alkaen seuraavissa tuoteryhmissä:

  • lattianpäällysteet ja lattian pintarakenteet
  • vesikalusteet
  • sulkuventtiilit
  • kupariputket
  • lattiakaivot
  • polypropeenista valmistetut viemäriputket ja putkiyhteet
  • betoni-teräsliittolaatat
  • betoni-teräsliittopalkit
  • puu-betoniliittolaatat
  • tuulijäykisteenä käytettävät rakennuslevyt

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.