Voimalaitoksille merkittäviä kustannussäästöjä oikeilla polttoaineyhdistelmillä

Uudet menetelmät helpottavat bio- ja jätepolttoaineiden käyttöä

img

VTT:n kehittämien menetelmien avulla kiinteitä polttoaineita käyttävät voimalaitokset voivat parantaa prosessin seurantaa sekä selvittää kustannusvaikutuksia eri polttoaineseoksilla. Tehostuneen polttoainesuunnittelun ja prosessinhallinnan myötä kustannussäästöt monipolttoainekattiloilla voivat olla satoja tuhansia euroja vuodessa.

Päästökauppa on lisännyt voimalaitosten mielenkiintoa polttoaineseoksien muuttamiseksi biopolttoaineita suosivaksi, ja myös jätteenpolton kannattavuutta selvitetään useilla voimalaitoksilla. Mikäli kivihiilen tai turpeen korvaaminen biopolttoaineilla on teknisesti mahdollista, voivat jo pienetkin polttoaineosuuksien muutokset tuoda laitoksille merkittäviä kustannussäästöjä nykyisillä polttoaine- ja päästömarkkinoiden hinnoilla. Bio- ja jätepolttoaineiden polttaminen voi kuitenkin aiheuttaa laitoksille uusia teknisiä haasteita, jotka täytyy ottaa huomioon kokonaiskustannusvaikutuksia arvioitaessa.

Vähemmän odottamattomia seisokkeja

Voimalaitokset voivat hyödyntää VTT:n kehittämiä menetelmiä sisällyttämällä ne automaatio-, ohjaus- ja seurantajärjestelmäänsä. Ne auttavat tarkastelemaan voimalaitoksen kokonaistaloutta, johon vaikuttavat polttoainekustannuksien lisäksi mm. laitoksen hyötysuhde, kunnossapitokustannukset, odottamattomat seisokit, uusittavien osien investoinnit ja päästökaupan kustannukset. Lisäksi voimalaitos voi parantaa menetelmiä käyttämällä toimitusvarmuuttaan.

Stora Enso Publication Papersin omistama Kymenlaakso Energia tuottaa lämpöä ja sähköä Stora Enson Anjalankosken paperitehtaalle. Yritys sai VTT:n menetelmistä avun optimoidessaan korkealaatuisen pakkausjätteen käyttöä. Voimalaitoksen kokonaiskäyttötalous vahvistui, ja sen energiantuotanto paperinvalmistukselle varmentui, koska mm. kalliit, odottamattomat seisokit vähenivät.

VTT:n menetelmistä hyötyvät kiinteitä polttoaineita käyttävien voimalaitosten lisäksi myös polttoainetoimittajat ja automaatiojärjestelmien valmistajat. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet VTT, Tekes, EU sekä useat voimalaitokset ja polttoainetoimittajat.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.