Verkossa välitettävä videokuva yhä paremmaksi

Mahdollisimman korkea laatu eri kuormitustilanteissa ja päätelaitteilla

VTT on kehittänyt uusia menetelmiä, joiden avulla kuluttajalle välitettävä videokuva ja -ääni saadaan pysymään hyvänä, vaikka tietoliikenneyhteyden nopeus välillä hidastuu tai jopa katkeilee. Menetelmien ansiosta kuluttaja saa koti- tai mobiililaitteeseensa nykyistä korkealaatuisempia videopalveluja, kuten TV-, tilausvideo- tai pelipalveluja. Lisäksi menetelmät edistävät alalla toimivien suomalaisten palveluntarjoajien ja teknologiayritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja uusien palvelujen tuotteistamista.

Hyvälaatuisten, laajakaistayhteydellä välitettävien videopalvelujen kysyntä ja tarjonta kasvavat kodeissa ja mobiiliverkoissa. Nykyistä laadukkaampi videokuva ja ääni lisäävät kuluttajien kiinnostusta yhä monipuolisempiin videopalveluihin. Myös vuorovaikutteisten videopalveluiden käytettävyys paranee - esimerkiksi pelipalveluissa käyttäjä saa nykyistä miellyttävämmän tuntuman laajakaistayhteyden avulla käyttämäänsä peliin.

Perustuu tiedonsiirtonopeuden muutosten tunnistamiseen

VTT on tutkinut menetelmiä, jotka tunnistavat laajakaistanopeuden muutokset tietoliikenneverkon erilaisissa kuormitustilanteissa ja joiden avulla siirrettävä video voidaan mukauttaa verkon tilaan reaaliaikaisesti. Siten kuluttaja saa päätelaitteelleen kulloinkin parhaan mahdollisen videoesityksen.

Sama video mukautuu kaikkiin päätelaitteisiin

VTT on kehittänyt myös videonsiirtomenetelmiä, joiden avulla useat eri päätelaitteille ja eri tiedonsiirtonopeuksille optimoiduista videoista voidaan korvata yhdellä päätelaitteeseen mukautuvalla videolla. Tämä video voidaan sovittaa helposti tiedonsiirron muuttuviin olosuhteisiin sekä erilaisiin päätelaitteisiin sopivaksi.

Liiketoimintaa uusista palveluista

Teknisesti mahdollisimman korkealaatuisena välittyvä videokuva luo perustan tuoda markkinoille uusia videon siirtoon perustuvia palveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi tilausvideo-, videoneuvottelu- ja web-turvakamerasovellukset. Kuluttajat voivat käyttää videopalveluja puhelimilla, kannettavilla sekä kämmen- ja kotitietokoneilla tai esimerkiksi laajakaistadigiboksiin kytketyllä TV:llä.

Videopalvelujen tuottajille, Internet-palvelun tarjoajille sekä esimerkiksi mobiilioperaattoreille odotetaan syntyvän uutta liiketoimintaa teknisesti hyvälaatuisista koti- ja mobiiliympäristöön tarjottavista videopalveluista. Suomalaiset videopalveluja ja videopalvelutekniikkaa tuottavat yritykset kilpailevat kansainvälisesti laajenevista markkinoista, ja esimerkiksi suomalaisen G-clusterin tekniikkaan perustuva videopelipalvelu on jo laajasti käytössä Japanissa.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittajina toimivat Tekes, EU, VTT, G-cluster ja Maxisat Oy.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.