Painettu elektroniikka mahdollistaa uusien älytuotteiden edullisen tuotannon

Tavoitteena uuden teollisuuden luominen

img

VTT on luomassa uutta, painettuun älykkyyteen liittyvää teollisuutta yhdistämällä IT-, elektroniikka- ja painatusteknologiaa keskenään. VTT kehittää yhdessä yritysten kanssa innovatiivisia, painettavia älytuotteita rullalta rullalle -tekniikalla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia myös pienille tuotantolaitoksille. Tulevaisuudessa homeen tunnistava älytapetti, dementiapotilaan käyttöliittymänä toimiva älymatto tai todellisen käyttökelpoisuutensa itse ilmaiseva elintarvike voivat olla osa arkipäivää.

VTT:llä on vahva osaaminen painettuun älykkyyteen liittyvän teknologian kehittäjänä myös kansainvälisellä tasolla, nyt käynnistyneessä painetun älykkyyden kehitysohjelmassa haetaan uusia aluevaltauksia perinteisten ICT-teollisuuden ja paperiteollisuuden välimaastoon. Tavoitteena on edistää molempia aloja hyödyttävien uusien tuotteiden kaupallistumista ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Sovelluksissa tähdätään massatuotannossa globaaleille markkinoille. Jo nykyisellä painatusteknologialla on mahdollista saada aikaan uudenlaisia älytuotteita yksinkertaisilla pienillä painokoneilla, mutta merkittävällä volyymilla.

Moniteknologisia sovelluksia

Sovellusmahdollisuuksia on paljon. Kehitettäviä tuoteryhmiä ovat moniteknologiset älytuotteet, bioaktiivinen paperi sekä ICT- ja elektroniikkatuotteet.

Moniteknologisista älytuotteista mainittakoon esimerkkeinä orgaaniset, joustavat aurinkokennot, yksinkertaiset näytöt ja kertakäyttöiset sensorit, joita voidaan hyödyntää mm. kotidiagnostiikassa ja älypakkauksissa. Musteen kaltaisista materiaaleista valmistettava elektroniikka, kuten kertakäyttöiset biosensorit, voivat tuoda älykkyyttä tai toiminnallisuutta esimerkiksi elintarvikepakkauksiin tuoreuden ilmaisimina olematta silti varsinaisesti elektroniikkaa.

Bioaktiivisesta paperista sensoreita ja suodattimia

Bioaktiivisen paperin puolella sovellusmahdollisuuksia haetaan suurille pinnoille valmistettavista älytuotteista. Näitä voivat olla älytapetit, joissa on vaikkapa homeen tunnistavia molekyylejä, sekä painettavat sensorit ja suodattimet. Tulevaisuuden visioissa sanomalehdessä olevia painettavia sensoreita voisi käyttää esimerkiksi ilman siitepölypitoisuuden ilmaisemiseen ja suodattimia voisi käyttää ilmastointilaitteissa tai hengityssuojaimissa.

ICT- ja elektroniikkatuotteissakin edullisia yhdistelymahdollisuuksia on paljon. Painettua ja orgaanista elektroniikkaa voidaan sisällyttää mm. laajojen pinta-alojen käyttöliittymiin, jotka mahdollistavat esimerkiksi hoitopalvelut. Tulevaisuudessa voitaisiin valmistaa älymattoja, joissa paineanturit toimivat esimerkiksi dementiapotilaan käyttöliittymänä. Käyttöliittymän avulla voitaisiin seurata, käveleekö potilas vai makaako hän lattialla ja tarvitsee apua.

Taipuisaa elektroniikkaa

Painettavat valmistusmenetelmät mahdollistavat myös taipuisien ICT- ja elektroniikkatuotteiden valmistamisen. Painettaviin älytuotteisiin voidaan sisällyttää myös tuoteturvallisuuteen liittyviä tietoja, joilla voidaan tunnistaa esimerkiksi tuotteen alkuperä ja aitous.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.