VTT ja Metso Automation kehittivät uuden paperin optisen kosteusmittarin

Mittausnopeutta voitu kasvattaa jopa 40-kertaisesti

img

Metso Automation ja VTT ovat kehittäneet paperin kosteuden mittaamiseen optisen mittauslaitteen. Saavutetun lisänopeuden ansiosta järjestelmän traversointinopeutta rainan yli voidaan kasvattaa ja vastaavasti prosessin säätöjä nopeuttaa. Parantuneiden diagnostiikkaominaisuuksien avulla paperin valmistaja pääsee paperikoneen häiriöiden lähtösyihin entistä helpommin käsiksi. Mittalaitteella voidaan kattaa entistä laajempi paperin ja kartongin neliöpainoalue aina 10-grammaisesta paperista 500-grammaiseen kartonkiin. Metso Automation on ottanut mittarin tuotantoon vuonna 2006.

Perustuu infrapunavalon absorboitumiseen

Kosteusmittarin toiminta perustuu infrapunavalon absorboitumiseen rainan vesi- ja kuitukomponentteihin valon kulkiessa rainan läpi. Mittari mittaa kaikki kosteusmittaukseen tarvittavat valon aallonpituudet täysin samaan aikaan. Näin saadaan paperin laadusta oikea informaatio entistä tarkemmin ja nopeammin ja pienennetään olennaisesti paperirainan epähomogeenisuuden aiheuttamaa kohinaa. Optinen teho mitataan rainan toiselta puolelta monikanavaisella infrapunadetektorilla.

Paperikoneen säätöjärjestelmä hyödyntää mittausinformaatiota

Paperikoneen raina kulkee jopa 33 metrin sekuntivauhdilla laadunmittausjärjestelmän lävitse. Metso Automationin PaperIQ-järjestelmässä mittarit on sijoitettu liikkuvaan kelkkaan, joka kulkee rainan leveyssuunnassa mitaten jatkuvasti paperin laatua. Laatumittaukset on kytketty suljettuun säätöön, jossa paperikoneen säätöjärjestelmä hyödyntää mittausinformaatiota online. Paperin neliöpaino, kosteus ja paksuus ovat tärkeimmät mitattavista laatutekijöistä.

Paperin tasainen kosteusprofiili ja kosteuden hallinta ovat tärkeitä paperin laatuun, tuotantomäärään ja tuotantokustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Koneen ajettavuus ja päällysteen siirtyminen paperin pintaan ovat myös usein kiinni rainan kosteudesta. Merkitystä sillä on myös paperin käyristymisen ja rullan kireyden hallinnan kannalta.

VTT suunnitteli kosteusmittarin mittausperiaatteen ja laiterakenteen: optiset pinnat ja peilit, joilla voidaan tehokkaasti valaista paperirainaa ja kerätä paperin läpäissyttä valoa. VTT:n tehtävänä oli myös aallonpituusvalintojen optimointi ja kalibroinnin kehittäminen.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.