VTT:n tutkimusreaktorilla BNCT-hoitoa aivokasvaimille

img

BNCT-hoito on uudentyyppinen syövän täsmäsädehoito, jota pidetään vielä kokeellisena hoitona. Syöpäsoluja tuhoava säteily syntyy syöpäkasvaimen sisällä, kun kasvainkudokseen erityisen kantaja-aineen avulla saatetut booriatomit halkeavat neutronisäteilyn vaikutuksesta. Näin kasvaimeen saadaan annettua korkea sädeannos terveen kudoksen paljolti säästyessä säteilyltä. Tarvittava neutronisäteily saadaan VTT:n tutkimusreaktorista. Hoidot toteutetaan Boneca Oy:n ja HYKS Syöpätautien klinikan yhteistyönä.

BNCT-hoitoa voidaan antaa tuloksellisesti myös sellaisille pään ja kaulan alueen syöpää sairastaville potilaille, joille tavanomaista sädehoitoa ei ole enää voitu antaa. BNCT-hoito voidaan antaa kertahoitona tavanomaisen pitkän sarjahoidon sijasta.

BNCT-hoidossa hyödynnetään VTT:n kehittämää Fluental™ neutronihidastinainetta, jonka avulla neutronien energia asettuu potilaan tehokkaan mutta samalla turvallisen säteilyttämisen kannalta optimaaliselle tasolle. VTT:n kehittämää BNCT-teknologiaa ja erityishidastinainetta hyödynnetään myös muissa BNCT-projekteissa ulkomailla.

Espoon Otaniemessä sijaitsevan, VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin lämpöteho on 250 kW. Reaktori on hyvä esimerkki siitä, miten VTT on mukauttanut teknologiaa muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaan.

Otaniemen tutkimusreaktorin vaiheet tutkimus- ja opetuskäytöstä syövän BNCT-hoitoasemaksi

1960-luku

Suomen ensimmäinen ydinreaktori rakennettiin Otaniemeen. Reaktori saavutti kriittisyyden 27.3.1962. FiR 1 -reaktorin käyttötarkoitukseksi määriteltiin tutkimus-, koulutus- ja isotooppituotanto. Eräänä erityissovelluksena oli kuusta tuotujen näytteiden alkuainekoostumuksen määritys. Reaktorin lämpöteho nostettiin 100 kW:sta 250 kW:iin.

1970-luku

FiR 1 -reaktori siirrettiin hallinnollisesti TKK:lta VTT:lle vuonna 1972. Tutkimusreaktorin tuottamia palveluita hyödynnettiin aktiivisesti erilaisiin teollisuuden ja viranomaisten tarpeisiin. Geologian tutkimuskeskus hyödynsi 1970-luvulla VTT:n neutroniaktivointianalyysiosaamista Suomen maaperäkartoituksessa ja malminetsintänäytteiden analysointiin.

1980-luku

Reuman ja luuydinsyövän hoitoa varten kehitettiin radiofarmasiaosaamista. Osaamisen pohjalta syntyi yksi VTT:n ensimmäisistä spin-off-yrityksistä: MAP Medical Technologies (Tikkakoski). Alkuvaiheessa MAP:n radiofarmasialääkkeillä hoidettiin potilaita. Nykyisin MAP:n tuotteet liittyvät lähinnä lääketieteelliseen kudosten ja kasvainten diagnostiseen kuvantamiseen.

Aineiden rakenneanalyysejä (esim. DNA) varten kehitettiin lentoaikadiffraktometri-laite.

Pääosa reaktorilla tuotetuista radioaktiivisista isotoopeista käytetään edelleen teollisuuden merkkiainemittauksissa esimerkiksi virtausmittareiden kalibroinneissa. Teollisuuden merkkiainemittauksiin keskittyvä toinen merkittävä spin-off-yritys, Indmeas Oy hankkii tarvittavat radioaktiiviset aineet VTT:n tutkimusreaktorilta.

1990-luku

VTT:n tutkimusreaktoria uudistamalla kehitettiin ensimmäisenä maailmassa matalatehoisesta reaktorista epiterminen neutronisädehoitoasema kallon sisäisten kasvainten hoitoa varten. Epitermisessä hoidossa neutronisuihku pystyy läpäisemään luun ja saavuttamaan syöpäkudoksen. VTT kehitti BNCT-hoitoa varten Fluental™-hidastinaineen, joka mahdollisti huipputehokkaan neutronisuihkun toteuttamisen. Reaktorirakennus muutettiin BNCT-hoitoasemaksi kaikkine hoitotoiminnan tarvitsemine tiloineen. Prekliininen tutkimusvaihe toteutettiin HYKS Instituutin koordinoimassa hankkeessa yhteistyössä eri tutkimuskumppaneiden, mm. Helsingin yliopiston, HYKSin ja STUK:n kanssa. Prekliiniseen vaiheeseen kuuluivat mm. dosimetriset mittaukset, säteilyannoslaskelmat, radiobiologiset tutkimukset ja kantaja-aineen kehittäminen. Hoitoaseman teknisen toteutuksen rahoitusta varten perustettiin Radtek Oy, jonka toiminta päättyi hoitoaseman teknisen kehitystyön valmistuttua vuonna 2003. Hoitotoimintaa organisoimaan perustettiin NC-Hoito Oy, joka sai STUK:lta luvan BNCT-hoitotoiminnan aloittamiseksi ja tämän jälkeen saatiin myös luvat HYKS:in eettiseltä toimikunnalta ja lääkelaitokselta kliinisen tutkimuksen aloittamiseen. Ensimmäinen potilas hoidettiin vuonna 1999. Rahoittajina Suomen BNCT-hankkeessa olivat VTT, HYKS, HYKS Instituutti, Helsingin yliopisto, Suomen Akatemia, Tekes ja EU.

2000-luku

NC-Hoito Oy:n toimintaa jatkava Boneca Oy solmi puitesopimukset HUS:in ja VTT:n kanssa BNCT-hoitojen kehittämisestä ja hoitoyhteistyö HYKS Syöpätautien klinikan kanssa alkoi. Hoitotoiminta laajeni aivokasvainten lisäksi pään ja kaulan alueen syöpäkasvaimiin. Hoitotoiminnan kliininen auditointi tehtiin vuonna 2005.

BNCT-hoidot ja niihin liittyvä opetus- ja tutkimustyö ovat tärkein motiivi jatkaa reaktorin ylläpitoa. Myös lyhytikäisten teollisuusisotooppien tuotannolla on merkitystä sekä kansallisesti että niitä käyttävälle yritykselle, Indmeas Oy:lle. FiR 1 -tutkimusreaktoria hyödynnetään myös ydintekniikan opetuksessa Teknillisessä korkeakoulussa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä ydinturvallisuuskoulutuksessa Suomessa, Ruotsissa ja IAEA:n piirissä.

 


Lisätietoja
    • Seppo Vuori

    • Tutkimusreaktorin vastuullinen johtaja
    • 020 722 5067

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.