Simulaatiomalli tehostaa Nokian tuotekehitystä

Haastaa osallistujan ajattelemaan

Nokia ja VTT kehittävät yhteistyössä systeemidynamiikkaan perustuvaa mallikirjastoa tehostamaan tuotekehitystä. Mallikirjasto helpottaa tuotekehityksen prosesseja simuloimalla monimutkaisten järjestelmien kuvaamista ja ongelmien ratkaisua, jos ne sisältävät inhimillistä toimintaa sekä erilaisia aikariippuvaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita. Käytännössä mallikirjastoa on hyödynnetty mm. pelisovelluksessa, joka simuloi tuotekehityksen liiketoimintaa ja operatiivista päätöksentekoa. Suomen Automaatioseura ry myönsi sovellukselle automaatiopalkinnon tunnustuksena merkittävästä automaatioalaa edistäneestä toiminnasta.

Tähtäimessä prosessien optimointi

Tuotekehityksen prosessit toimivat enemmän ihmisten kuin koneiden varassa, mikä tekee niiden matemaattisesta simuloinnista haastavaa. VTT:n ja Nokian kehittämää sovellusta voidaan käyttää mm. prosessien optimointiin ja hallintaan sekä valmennukseen. Tuotekehitysprosessin syy-seuraussuhteiden analysointiin ja konkretisointiin tarkoitetussa työvälineessä on hyödynnetty systeemidynamiikkaan perustuvaa mallinnusta. Tämän avulla automaatio-, systeemi- ja säätöteoriaa voidaan käytännössä soveltaa tuotannollisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin järjestelmiin.

Operatiivista päätöksentekokykyä pelin kautta

Mallikirjastoa on käytännössä hyödynnetty mm. tutkimuksessa sekä tuotekehityksen liiketoimintaa ja operatiivista päätöksentekoa simuloivassa pelisovelluksessa. Pelissä simulointiin osallistuva ryhmä kehittää tuotteita virtuaalisessa yritysympäristössä. Osallistujat toimivat joko yhden projektin johtajana tai koko projektisalkun johtoryhmässä.

Peli haastaa osallistujan soveltamaan aktiivisesti saamiaan toimintaohjeita ja tavoitteita käytännössä sekä oivaltamaan omien päätöstensä vaikutukset. Neljän tunnin aikana pelaajat saavat todenmukaisen kokemuksen, joka kattaisi lähes kahden vuoden tapahtumat todellisessa elämässä. Valmennustilaisuuksissa vallitsee intensiivinen kilpailuhenki, mutta osallistujilla on myös hauskaa. Lopputuloksena on yritykselle räätälöity, todellisuutta vastaava bisnespeli.

Suomen automaatioseura palkitsi

Sovellus palkittiin myös Suomen Automaatioseuran myöntämällä erityisellä automaatiopalkinnolla, joka jaettiin yhdeksännen kerran Automaatio 07 -seminaarin yhteydessä. Palkinto annetaan merkittävästä alalla suoritetusta tutkimus- ja kehittämistyöstä, sovelluksesta teollisuuden tai yhteiskunnan käyttöön tai muusta automaatioalaa edistäneestä toiminnasta. Palkinnon saivat sovelluksen kehittäjät Lasse Pesonen ja Simo Salminen Nokia Oyj:stä sekä Peter Ylén ja Pasi Riihimäki VTT:ltä.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.