Räätälöity painopaperi mahdollistaa tuotantokustannusten merkittävän alentamisen

img

VTT ja yliopistot ovat kehittäneet menestyksellisesti menetelmää, jonka avulla tulevaisuudessa valmistettavaa peruspainopaperia voidaan pintakäsittelyllä säätää sopivaksi eri painoväreille ja -tekniikoille. Tämä periaatteessa mullistava uusi ajattelutapa paperinvalmistuksessa perustuu polymeerikäsittelyyn, joka helpottaa halutun painojäljen syntymistä pohjapaperille, pienentää kokonaiskustannuksia ja parantaa kierrätettävyyttä. Lisäksi menetelmällä painopaperin molemmat pinnat ovat säädettävissä paino-ominaisuuksiltaan samanlaisiksi.

VTT:n johtaman kehittämistyön tulos tuo uutta joustavuutta painopaperin valmistukseen. Painojälki voidaan optimoida kevyellä, 0,2 gramman luonnonpolymeerikäsittelyllä paperipinnan neliömetriä kohden.

Uusi paperipinnan käsittely väljentää kuituraaka-aineen ja pohjapaperin laatuvaatimuksia, mikä lisää mahdollisuuksia paperinvalmistuksen kustannusten alentamiseen. Tulevaisuudessa riittää myös nykyistä paljon pienempi määrä erilaisia raaka-aine- ja paperinvalmistuskonsepteja.

Myös kierrätettävyys paranee

Kehitetyllä menettelyllä on mahdollista saada paperin eri puolille samanlainen painojälki eri polymeerimäärillä - täten poistuisi nykyinen ns. toispuoleisuusongelma. Myös paperin kierrätettävyys paranee polymeerien ansiosta, koska niillä voidaan paljolti korvata pigmenttien eli kiviperäisen jauheen määrää painopaperissa.

Painovärin tunkeutumiseen ja leviämiseen ja siten koko lopulliseen painojälkeen voidaan vaikuttaa kehitettyjen polymeerien, paperipinnan ja painovärin keskinäisillä kemiallisilla vuorovaikutuksilla. Nykyisin paperipinnan paino-ominaisuuksiin ja painojälkeen vaikutetaan säätämällä pohjapaperin huokoisuutta erityisesti jauhemaisen pigmentin määrällä ja tyypillä.

VTT:n johtama tutkimus- ja kehittämishanke vastaa osaltaan paperinvalmistajien tavoitteeseen alentaa paperin kokonaispäällystyskustannuksia. Hankkeeseen osallistuivat Teknillinen korkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto, ja sitä rahoittivat Tekes, VTT sekä Ciba Specialty Chemicals, Metso Paper, M-real, Myllykoski Paper, Kemira, Stora Enso ja UPM. Hanke on jo johtanut jatkotutkimuksen valmistelutyöhön - edelleen VTT:n johtamana.VTT:n johtaman kehittämistyön tulos tuo uutta joustavuutta painopaperin valmistukseen. Painojälki voidaan optimoida kevyellä, 0,2 gramman luonnonpolymeerikäsittelyllä paperipinnan neliömetriä kohden.

Uusi paperipinnan käsittely väljentää kuituraaka-aineen ja pohjapaperin laatuvaatimuksia, mikä lisää mahdollisuuksia paperinvalmistuksen kustannusten alentamiseen. Tulevaisuudessa riittää myös nykyistä paljon pienempi määrä erilaisia raaka-aine- ja paperinvalmistuskonsepteja.

Myös kierrätettävyys paranee

Kehitetyllä menettelyllä on mahdollista saada paperin eri puolille samanlainen painojälki eri polymeerimäärillä - täten poistuisi nykyinen ns. toispuoleisuusongelma. Myös paperin kierrätettävyys paranee polymeerien ansiosta, koska niillä voidaan paljolti korvata pigmenttien eli kiviperäisen jauheen määrää painopaperissa.

Painovärin tunkeutumiseen ja leviämiseen ja siten koko lopulliseen painojälkeen voidaan vaikuttaa kehitettyjen polymeerien, paperipinnan ja painovärin keskinäisillä kemiallisilla vuorovaikutuksilla. Nykyisin paperipinnan paino-ominaisuuksiin ja painojälkeen vaikutetaan säätämällä pohjapaperin huokoisuutta erityisesti jauhemaisen pigmentin määrällä ja tyypillä.

VTT:n johtama tutkimus- ja kehittämishanke vastaa osaltaan paperinvalmistajien tavoitteeseen alentaa paperin kokonaispäällystyskustannuksia. Hankkeeseen osallistuivat Teknillinen korkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto, ja sitä rahoittivat Tekes, VTT sekä Ciba Specialty Chemicals, Metso Paper, M-real, Myllykoski Paper, Kemira, Stora Enso ja UPM. Hanke on jo johtanut jatkotutkimuksen valmistelutyöhön - edelleen VTT:n johtamana.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.