VTT:lle uusi elektroniikkatuotteiden pölytestauskammio

Sähkö- ja elektroniikkatuotteita sijoitetaan yhä vaativampiin olosuhteisiin, jolloin elektroniikan suojaus korostuu. VTT:ssä on otettu käyttöön uusi elektroniikkatuotteiden pölytestauskammio, joka mahdollistaa jopa pari metriä korkeiden ja 100 kg painavien kokonaisten laitekaappien testaamisen normaalia käyttötilannetta vastaavissa olosuhteissa.

Kun elektroniikkaa sijoitetaan vaativiin olosuhteisiin, se joko valmistetaan kestämään kyseiset olosuhteet tai se suojataan. Ulos asennettavissa laitteissa tulee huomioida lämpötila, sade ja tuuli sekä mm. pöly ja ympäristön saasteet. Usein tämä hoidetaan suojaamalla käytettävä elektroniikka koteloimalla tai estämällä haitallisten aineiden pääsy kokonaisiin laitekaappeihin. Myös teollisissa sisäympäristöissä olosuhteet saattavat asettaa vaatimuksia esimerkiksi pienhiukkasten suhteen. Vaativilla olosuhteilla tarkoitetaan yleensä lämpötilan ja kosteuden, korroosion, tärinän tai sähkömagneettisten olosuhteiden kannalta hankalia toimintaedellytyksiä. Äärimmäiset olosuhteet puolestaan edellyttävät elektroniikan eristämistä käyttöympäristöstä.

Nopea testaus - nopeasti markkinoille

VTT:n uudessa isossa pölytestauskammiossa kokonaisen laiteyksikön pölytiiviys voidaan varmistaa ilman, että sitä tarvitsisi enää arvioida rakenteita ja tiivisteitä tutkimalla. Tämä edistää elektroniikkatuotteen nopeampaa pääsyä markkinoille ja lisää samalla yritysten kilpailukykyä. VTT:n testauslaboratorio on akkreditoitu, joten laitevalmistajat voivat käyttää VTT:n antamaa lausuntoa tuotteensa suojausluokista osoittamaan laiterakenteen sopivuutta vaikeisiin olosuhteisiin.

Tuotteiden pölytiiviyden lisäksi on tärkeää arvioida myös laiterakenteiden vesitiiviys, jota varten VTT:llä löytyy tarvittavat vesitestauslaitteet.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.