VTT kehittää uusien bioaktiivisten paperituotteiden valmistusmenetelmiä

Sovelluskohteina mm. ilmaisimet ja suodattimet

VTT:n johdolla kehitetään menetelmiä bioaktiivisten paperituotteiden edulliseen massavalmistukseen mm. painotekniikalla. Tavoitteena on luoda peruskonsepteja aivan uudentyyppisten tuotteiden, kuten ympäristöallergeeneja ilmaisevien tai poistavien suodattimien kehittämiseksi vaikkapa autoon tai kotiin. Muita mahdollisia sovelluskohteita voivat olla esimerkiksi uima- tai juomaveden allergeenit paljastavat testipaperiliuskat. Kuluttajien ulottuvilla ensimmäiset yksinkertaiset sovellukset voivat olla jo viidessä vuodessa tai nopeamminkin.

Edullista ja biohajoavaa

Bioaktiivinen paperi on tuote, johon on lisätty biomolekyylien, kuten entsyymien tai vasta-aineiden, selektiivisiin reaktioihin perustuvia toiminnallisuuksia. Sen sovellusmahdollisuudet näyttävät erittäin laajoilta: kyseeseen voivat tulla esimerkiksi nykyistä edullisemmat, suodattimiin, elintarvikepakkauksiin tai henkilökohtaiseen terveysdiagnostiikkaan liitettävät indikaattorit ja sensorit. Painetun älyn sovelluksissa paperin kilpailuvalttina on sen biohajoavuus, mikä on tärkeää kestävän kehityksen kannalta.

Tänä keväänä alkaneessa tutkimushankkeessa luodaan pohjaa ja perustietämystä kustannustehokkaasti tuotettujen kuitupohjaisten älytuotteiden valmistamiseksi. Työssä hyödynnetään sekä metsä- että bioteollisuuden osaamista ja luodaan potentiaalia uusille tuotteille molemmilla teollisuuden aloilla.

Pyrkimyksenä on käyttää ja kehittää paperin vahvuuksia materiaalina sekä luoda paperiteollisuudelle uutta liiketoimintaa ja vahvistaa nykyistä.

VTT:n johtamassa hankkeessa on mukana tutkimuspartnereiden verkosto, johon kuuluvat myös Åbo Akademi, TKK ja Lapin Yliopisto. Rahoittajina ovat Tekes, VTT sekä 7 teollisuusyritystä. Hanke päättyy keväällä 2009.

Hanke on VTT:n vuonna 2006 käynnistämän painetun älykkyyden keskuksen (Center for Printed Intelligence) avainprojekteja. Keskuksen toiminnalla haetaan uusia innovaatio- ja markkina-avauksia perinteisen ICT-teollisuuden ja paperiteollisuuden välimaastoon yhdistämällä IT-, elektroniikka- ja painatusteknologiaa keskenään. Tavoitteena on vauhdittaa näitä aloja hyödyttävien tuotteiden kaupallistamista ja synnyttää uutta globaaleille markkinoille tähtäävää liiketoimintaa.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.