Uusia toimintamalleja kiinteistöjen putkistokorjauksiin

VTT kehittää uusia toimintamalleja taloyhtiöiden viemäri- ja käyttövesiputkien korjauksiin ja linjasaneerausten hankintaan. Tekesin rahoittama hanke toteutetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös, että palveluntarjoajat kehittävät ja pilotoivat tuotteitaan syntyvää kysyntää vastaavasti.

Lämmityksen ja veden osuus korjausrakentamisessa jopa 60 %

Monissa asuintaloissa viemäri- ja käyttövesiputkien uusinta on ajankohtaista tai edessä muutaman vuoden sisällä. Etenkin putkistojen pinnoitusmenetelmistä on tähän mennessä ollut niukasti tietoa saatavilla. Myös korjausrakentaminen muodostaa oman haasteensa. Vuonna 2005 talotekniikan kotimaan markkinat olivat yhteensä 3,6 mrd. euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus oli 45 %. Korjausrakentamisesta LV-alan (lämmitys ja vesi) osuus oli 60 %, ilmastointialan 10 % ja sähköalan 30 %.

Apua korjauksien tilaajille

Putkistokorjauksiin liittyvän tiedon lisäämiseksi Tekes on myöntänyt rahoituksen VTT:n InSert (Innovative Service Solutions for the Refurbishment of Technical Installations) -hankkeelle, jonka päätavoitteena on kehittää toimintamalleja kiinteistöjen linjasaneerausten hankintaan. Keskeistä hankkeessa on tilaajan eri vaiheisiin soveltuvien palvelujen kuvaus sisällön ja laajuuden suhteen.

Liiketointamallit ja tiedottaminen tarkasteltavina

Hankkeessa tutkitaan ja testataan myös uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja. Oleellista on tunnistaa potentiaaliset, palveluja yhdistävät toimijat verkostomaisessa toimintaympäristössä sekä hahmottaa ja testata toiminta- ja ansaintamallit niissä. Lisäksi kehitetään uusia malleja tiedottaa linjasaneerauksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä ennakoivasti tilaajille sekä ennen kaikkea asukkaille ja rakennusten käyttäjille mahdollisimman havainnollisesti.

Saneerausvaihtoehdot määritellään sekä toimenpiteiden laajuuden että elinkaarikustannusvaikutusten perusteella. Tuotteistamisella on mahdollista jatkaa linjastojen elinkaarta 10–20 vuotta sekä uusia linjastot modulaarisilla tuotteilla rakenteita rikkomatta. Uudet palvelumallit painottavat käyttäjien tarpeita, aikataulu-, elinkaari- ja laatutakuita sekä sopimusmalleja ja uusia viestintäsovelluksia. Palvelumallit jaetaan korjauspalveluihin, ennaltaehkäiseviin palveluihin ja elinkaaripalveluihin.

VTT:n kumppaneina tutkimushankkeessa ovat Suomen Kiinteistöliitto, Espoon Tapiolan asuntoyhtiöiden puheenjohtajafoorumi (pilottikohteet), talotekniikka-alan suunnittelijat, urakoitsijat, kiinteistöpalveluyritykset, tuoteteollisuus ja isännöitsijät.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.