Yhteistyösopimuksia ja yhteisyrityksiä

VTT ja chileläinen CIMM, Centro de Investigación Minera y Metalúrgica: Kaivos- ja metallurgian alan energia-, ympäristö- ja vesihuollon sekä alan tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen

VTT ja chileläinen kaivos- ja metallurgian alan tutkimuslaitos CIMM (Centro de Investigación Minera y Metalúrgica) ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Sopimus koskee kaivos- ja metallurgian alan energia-, ympäristö- ja vesihuollon kysymyksiä sekä alan tarvitsemien tietoteknisten ratkaisujen, kuten mittalaitteiden kehityksen yhteistyötä. VTT:n osaaminen täydentää hyvin CIMM:n omaa teknologiaosaamista.

Ensimmäisenä hankkeena lähtee liikkeelle pyrometallurgian mittalaitteiden kehitys. Pyrometallurgia tarkoittaa metallin valmistusta korkean lämpötilan sulatusprosessissa.

CIMM on kaivosteollisuuden kysymyksiin keskittynyt noin 2500 hengen tutkimuslaitos. CIMM toimii VTT:n kumppanina ja edustajana Chilen markkinoilla. Paikallisena toimijana se näkee kaivosteollisuuden ja yhteiskunnan nousevat tarpeet, joihin tutkimuskumppanit voivat yhdessä tarjota ratkaisuja.

Tutkimusyhteistyö on tuomassa myös Suomen teollisuusyrityksille vientimahdollisuuksia Chilen kasvaville markkinoille. Chile on hyvää vauhtia kasvamassa teolliseksi yhteiskunnaksi. Esimerkiksi energian tarve kasvaa Chilessä 6 - 7 % vuodessa, ja siellä on tarve miettiä uusia energiaratkaisuja.

Jouko Suokas
Toimialajohtaja
020 722 3200


VTT ja TKK: Strateginen kumppanuus

Teknillinen korkeakoulu - TKK ja VTT ovat allekirjoittaneet strategisen kumppanuussopimuksen, jolla lisätään entisestään keskinäistä tutkimusyhteistyötä sekä kansallista ja kansainvälistä verkottumista.

Sopimuksella halutaan edistää TKK:n ja VTT:n osallistumista yhteisesti kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusverkostoihin sekä varmistaa, että osapuolet edustavat kansainvälisen tutkimuksen kärkeä ja alan eurooppalaista johtajuutta.

VTT ja TKK tekevät jo nyt tutkimusyhteistyötä useilla teknologia-alueilla. Erityisiä suurempia strategisia yhteistyön kohteita ovat Tiede- ja teknologianeuvoston aloitteesta muodostettavat strategisen huippuosaamisen keskittymät, jotka liittyvät energiaan ja ympäristöön, metallituotteisiin ja koneenrakennukseen, metsäklusteriin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä tieto- ja viestintäteknologioihin ja -palveluihin. Muita yhteistyön painopistealueita ovat mikro- ja nanoteknologioiden tutkimus, materiaalitutkimus sekä Suomen Akatemian huippuyksikkötoiminta, jonka piirissä on tällä hetkellä yksi yhteinen Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö.

Jorma Lammasniemi
Tieteellinen johtaja
020 722 2200


VTT ja Euro-MedITI Ltd: Asiakkuuksien hankkiminen ja tutkimusyhteistyö Välimeren alueella

VTT on solminut yhteistyösopimuksen, joka avaa mahdollisuuksia uusien asiakkuuksien hankkimiseen ja tutkimusyhteistyöhön Välimeren alueella. Sopimuksen toisena osapuolena on maltalainen Euro-MedITI Ltd, joka edistää tutkimus- ja kehitystoimintaa Välimeren ja Pohjois-Afrikan alueella. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan tieto- ja viestintäteknologian, merenkulun ja energian aloilla.

VTT:n ja Euro-MedITI Ltd:n yhteistyön muotoja ovat keskinäinen tiedonvaihto valituilla tutkimusaloilla, yhteisten tapahtumien ja koulutusten järjestäminen sekä innovatiivisten, elinkeinoelämää tukevien hankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen.

Euro-MedITI Ltd on Maltan valtion perustama yhtiö, jonka tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehitystoimintaa Välimeren ja Pohjois-Afrikan alueella. Toiminnan painopistealoja ovat vesi ja ympäristö, uusiutuvat energianlähteet, tieto- ja viestintätekniikka ja merenkulku. Eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa Euro-MedITI:n toimintaa.

VTT:n ja Euro-MedITI:n allekirjoittama sopimus on kestoltaan vuoden mittainen, jonka jälkeen se uusitaan vuoden välein.

Jouko Suokas
Toimialajohtaja
020 722 3200


VTT ja italialaiset Kiian SpA ja Itaca Nova: Yhteisyritys Nicanti Oy

VTT:n ja italialaisten perustama yhteisyritys Nicanti Oy alkaa kaupallistaa uutta tuotetunnistusratkaisua, joka perustuu VTT:n kehittämään sähköisen koodin teknologiaan ja italialaisen painovärivalmistaja Kiian SpAn ja nanoteknologiaa kehittävän Itaca Novan musteteknologiaan. Ensimmäiset käyttökohteet Nicantin sähköisen koodin tuotteille tulevat olemaan tuotteiden aitouden tunnistamisessa. Teknologia perustuu alkuperäistuotteeseen painettavaan sähköiseen, näkymättömään koodiin, joka mahdollistaa tuotteen aitouden tunnistamisen jälkikäteen edullisesti. RFID-tuotetunnistukseen verrattuna uusi ratkaisu on toteutukseltaan kustannustehokkaampi.

Tamperelaisen Nicanti Oy:n pääomistaja on Kiian SpA, ja vähemmistöomistajina yrityksessä ovat VTT, Itaca Nova ja yrityksen johto.

VTT:llä on usean vuoden ajan panostettu painetun älyn ja painetun elektroniikan tutkimukseen ja kehittämiseen. VTT:n painetun älykkyyden keskus (Center for Printed Intelligence) yhdistää it-, elektroniikka- ja painatusteknologiaa tavoitteenaan tutkimustulosten ja uusien tuotteiden kaupallistuminen.

Itaca Nova on nanoteknologian alalla toimiva tutkimus- ja kehitysyhtiö.

Kiian toimii älykkäiden musteiden ja siihen liittyvien sovellusten parissa.

Tapio Koivu
Toimialajohtaja
020 722 6943

 VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.