Pääkirjoitus

Teknologia ja osaaminen liikkuvat kaksisuuntaisesti

img

Globalisaatio on luonut elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle sekä haasteita että mahdollisuuksia. Tuottavuus ja T&K-strategia ovat murroksessa. Innovaatiostrategia ja innovaatiotoiminnan johtaminen ovat avainasemassa vastattaessa haasteisiin.

Kasvua ylläpitävä työnjaon syventyminen kansantalouksien välillä jatkuu. Yritysten menestyksen kannalta avaintekijäksi muodostuu innovaatioiden kytkeminen osaksi T&K-strategiaa tukemaan kasvua ja kilpailukykyä.

Globalisaatio ei ole yksisuuntaista liikennettä. Tavara- ja palveluvirrat, investoinnit maasta toiseen sekä teknologia- ja osaamisvirrat kulkevat kahteen suuntaan. Suomi ja suomalaiset yritykset hyötyvät globaalitalouden kasvusta tietoon perustuvan erikoistumisen kautta. Uusia kilpailuetuja voivat tarjota esimerkiksi digitaalinen valmistus sekä tekniset ja teolliset palvelut. Suomella on myös erinomaiset edellytykset toimia suurten teknologiayritysten T&K-laboratoriona.

Tässä uutiskirjeessä kerromme uusista tavoista soveltaa teknologiaa. Esimerkkimme näyttävät, kuinka strategiat realisoituvat ratkaisuiksi, tuotteiksi tai uusiksi mahdollisuuksiksi.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.