NoTA-laitearkkitehtuuri avaa markkinoita vapaalle kilpailulle sulautetuissa järjestelmissä

Digitaalinen konvergenssi voi mullistaa teollisuuden

NoTA (Network on Terminal Architecture) on sulautettujen järjestelmien suunnittelutapa, joka vähentää radikaalisti tuotteen eri järjestelmien integrointiin vaadittavaa työtä. NoTA-suunnittelussa tuotteen alijärjestelmät ovat hyvin itsenäisiä, eikä niiden yhdistely vaadi tietoa rakennettavasta tuotteesta. Tämä poistaa alihankkijariippuvuutta ja muuttaa siten markkinoiden rakennetta mahdollistaen eri ominaisuuksien paremman kehittämisen ja vapaamman kilpailun eri toimittajien kesken. NoTA:n tavoitteena on kehittyä eri toimialoja yhdistäväksi suunnittelumenetelmäksi. VTT:n arvion mukaan on mahdollista, että jatkossa tullaan niin autojen, talojen kuin kännyköidenkin järjestelmät suunnittelemaan samojen periaatteiden mukaisesti.

Teollisuuden seuraavan suuren murroksen aikaansaajaksi ennustetaan digitaalista konvergenssia. Tämä tarkoittaa myös tuotteiden ja palvelujen suunnittelumenetelmien yhtenevyyttä toimialasta riippumatta. Tulevaisuuden digitaalisessa tuoteprosessissa yhdistyvät sopivien arkkitehtuuri- ja rajapintavalintojen avulla mm. digitaaliset tuotemallit, käyttäjän mallintaminen ja aktivointi, automaattinen testaus sekä mallinnus ja simulointi. NoTA-standardia on kehitetty teollisuudessa Nokian perustaman ydinryhmän johdolla, mutta sen odotetaan leviävän mobiililaitteista nopeasti laajempaan käyttöön. NoTA:n yleistymistä tukee se, että kuka tahansa voi lisensoida NoTA-spesifikaation täysin ilmaiseksi. VTT on jo pitkään tutkinut sulautettuja järjestelmiä ja haluaa viedä suomalaisyrityksiä kohti tulevaa muutosta etujoukoissa.

Uusia tuotteita nopeammin ja edullisemmin

Tuotetasolla NoTA nopeuttaa tuotteiden saantia markkinoille ja alentaa kehityskustannuksia, koska alijärjestelmien integrointityön osuus pienenee. Systemaattinen suunnitteluprosessi tekee tuotemäärittelyistä täsmällisempiä, jolloin tuotteiden suorituskyky paranee ja ne vastaavat paremmin asiakkaan tarpeita. Lisäksi NoTA auttaa hallitsemaan ohjelmistotuotteiden jatkuvasti kasvavaa kompleksisuutta, joka on jo pitkään hidastanut ja vaikeuttanut tuotteiden suunnittelua perinteisillä menetelmillä. Kaatamalla raja-aitoja yritysten välillä NoTA edistää innovaatioiden syntyä tuotteen suunnittelun kaikilla tasoilla.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.