Tulevaisuuden älyautot välttävät kolareita ja liikenneruuhkia

img

Liikenneturvallisuutta edistävät älykkäät järjestelmät ja palvelut ovat tulossa ajoneuvoihin ja liikenteeseen. Nk. kooperatiivinen ajaminen, jossa autot ja liikenneinfrastruktuuri keskustelevat keskenään, yleistyy. Tulevaisuudessa lähes kaikki liikenneonnettomuudet ovat estettävissä teknologian avulla. VTT vetää yli 3000 eurooppalaisen kuljettajan kenttätutkimusta, jossa testataan navigaattoreiden ja älypuhelinten käyttöä turvallisemman ja sujuvamman liikenteen edistämisessä.

Navigaattorit ja älypuhelimet mahdollistavat turvallisemman ja sujuvamman ajamisen

VTT on valittu vetämään merkittävää, 14,5 miljoonan euron eurooppalaista liikenteen ICT-hanketta. Hankkeessa tutkitaan tulevaisuuden interaktiivisia liikennepalveluja, jotka tulevat olemaan osa autojärjestelmiä noin viiden vuoden kuluessa. Nk. kooperatiivinen ajaminen, jossa autot ja liikenneinfrastruktuuri kommunikoivat keskenään, yleistyy lähitulevaisuudessa. Lisäksi selvitetään, miten oikea-aikaisella ja kohdennetulla liikenneinformaatiolla voidaan parantaa ajamisen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Volvo ja VTT kehittivät uuden menetelmän kuljettajan tilan tarkkailuun - Auton hallintajärjestelmä mukautuu erilaisiin ajotilanteisiin lisäten liikenneturvallisuutta

Volvo ja VTT ovat kehittäneet kuljettajan tilan tarkkailuun uuden menetelmän, jolla auton hallintajärjestelmä mukautetaan kuljettajan, ajoneuvon ja liikenteen tilan mukaisesti. Menetelmä perustuu kuljettajan katseen suunnan ja ajokäyttäytymisen arviointiin. Näin lisätään sekä liikenneturvallisuutta että kuljettajan ajomukavuutta, kun menetelmä suojelee kuljettajaa häiritseviltä tapahtumilta, kuten lasinpesunesteen loppumisesta ilmoittavalta varoitukselta, erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa liikennetilanteissa. Hankkeessa kokeiltiin myös ratkaisua, jossa matkapuhelin toimii osana ajoneuvon käyttöliittymää.

VTT ja eurooppalainen autoteollisuus kehittävät liikenteeseen uutta havainnointijärjestelmää - Risteysajo turvallisemmaksi ja liikenne sujuvammaksi

VTT kehittää ajoneuvoihin ja risteysalueille uutta ympäristön havainnointijärjestelmää yhdessä eurooppalaisen autoteollisuuden ja alan tutkimuslaitosten kanssa. Stereonäköön sekä laserskannaus- ja tutkapohjaisiin menetelmiin perustuvan järjestelmän tavoitteena on vähentää huomattavasti risteysalueilla tapahtuvia kolareita ja edistää liikenteen sujuvuutta. Järjestelmää testataan käytännössä Saksassa parin vuoden kuluttua.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.