Envault Corporationille uusi tietosuojamenetelmä liikutettavien massamuistilaitteiden suojaukseen

Holvaus tuo tietoturvan työntekijöiden vastuulta takaisin yrityksen hallintaan

Suomalainen Envault on kehittänyt yhdessä VTT:n kanssa uuden tietosuojamenetelmän, joka mahdollistaa liikutettavien massamuistilaitteiden suojauksen ja vähentää niihin liittyviä tietoturvariskejä. Holvauksen avulla yrityksen käytössä olevat muistilaitteet turvataan automaattisesti ilman salasanoja ja saadaan kauko-ohjauksen piiriin.

Holvaus on tietoturvan seuraava kehitysaskel kryptauksen jälkeen. Tiedon fyysiseen hajauttamiseen perustuva holvaus poistaa tietoturvasta inhimillisen tekijän automatisoimalla datan suojaamisen.

Uusi periaate salaukseen

”Kryptaukset ja salasanasuojaukset ovat kierrettävissä, jos koko tietosisältö on saatavilla. Holvaus yhdistää varman tietosuojan, vaivattoman käytön ja keskitetyn hallinnan. Uuden menetelmän avulla tietosuojan hallinta palautuu käyttäjiltä organisaatioille”, sanoo Envaultin toimitusjohtaja Harri Rautio.

Puuttuvat tiedonpalaset löytyvät holvipalvelimelta

Holvauksessa poistetaan massamuistilaitteelle tallennettavista tiedostoista satunnaisia palasia, jotka tallennetaan erilliselle holvipalvelimelle. Käyttäjä saa turvatun tiedon käyttöönsä ollessaan yhteydessä holvipalvelimeen, ja ulkopuoliselle tieto on käyttökelvotonta ilman poistettua tiedostonosaa. Holvaus tapahtuu automaattisesti ja poistettu palanen toimii teknisenä salasanana. Holvattua dataa voi kauko-ohjata yksinkertaisesti lukitsemalla siihen kuuluvat palaset holvipalvelimella.

Holvaus ei hidasta käyttöä

Holvauksessa tiedostosta poistetaan satunnaisesti noin prosentti dataa, mikä tekee siitä käyttökelvottoman ulkopuoliselle. Koska tiedostosta siirretään verkkoon vain murto-osa, holvauksen hidastava vaikutus on käyttäjälle lähes olematon.

Parannusta mm. USB-muistitikkujen tietoturvaan

Holvauksen avulla yritys voi keskitetysti hallinnoida mm. muistitikkuja ja ulkoisia kovalevyjä. Keskitetysti tietokoneille asennettava holvausohjelmisto suojaa automaattisesti USB-väylän kautta käytettävät massamuistilaitteet. Envaultin menetelmä mahdollistaa myös laitteiden määrän ja käytön monitoroinnin, sillä tallennetuista tiedoista ja käytettävistä laitteista jää aina tunnistetieto järjestelmän lokiin.

Holvausteknologia on ollut menestyksekkäässä pilottikäytössä useilla suomalaisilla yrityksillä ja on nyt kaupallisesti saatavilla.

Envault Corporation Oy turvaa kannettavilla massamuistilaitteilla olevan datan. Suomalaisen Envaultin ja VTT:n kehittämä holvaus-menetelmä on tietoturvan seuraava kehitysaskel kryptauksen jälkeen. Salasanaton holvaus poistaa tietoturvasta inhimillisen tekijän automatisoimalla datan suojaamisen ja antaa yrityksille kyvyn hallita omaa dataansa keskitetyn kauko-ohjauksen avulla laitteiden sijainnista riippumatta. Tälle ohjelmistopohjaiselle ja laiteriippumattomalle menetelmälle on haettu useita patentteja, ja se on parhaillaan pilottikäytössä useilla asiakkailla. Envault Corporation Oy:n kohdeasiakkaita ovat suuryritykset sekä ICT- ja tietoturvapalvelujen tarjoajat Suomessa ja kansainvälisesti.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.