Teollisuuden ja tutkimuksen käyttöön puun ja uusiutuvien biomateriaalien tutkimuslaitteita ja -palveluja

KCL, TKK ja VTT yhdistävät metsäteollisuuden tutkimuslaitteitaan

KCL:n, TKK:n ja VTT:n yhteinen tutkimusympäristö kattaa laboratorio- ja koelaitosluokan laitteita puun ja muiden uusiutuvien biomateriaalien jalostuksesta lopputuotesovellutus- ja erikoisanalyysilaitteisiin. Tutkimusympäristö on kansainvälisestikin mittava, sillä se käsittää noin 30 pilotlaitteistoa ja yli 400 laboratoriolaitteistoa, joilla tuetaan kestävän kehityksen mukaisten materiaalien tutkimusta ja uusien lopputuotteiden kehittämistä. Tutkimusympäristössä työskentelee kaikkiaan runsaat sata teknisen koulutuksen saanutta ammattilaista ja yli 400 tutkijaa.

Yhteisellä tutkimusympäristöllä edistetään tutkimusosapuolten ja metsäklusterin toimijoiden mahdollisuuksia käyttää laitteita joustavasti ja kustannustehokkaasti tutkimushankkeissa. Yhteistyön ansiosta vältytään myös päällekkäisiltä investoinneilta.

Johtavien metsäklusterin yritysten yhdessä VTT:n, Metlan ja neljän yliopiston kanssa perustaman Metsäklusteri Oy:n ensimmäisessä ohjelmassa käynnistyy useita tutkimusympäristöä hyödyntäviä hankkeita. Metsäklusteri on tukemassa merkittävällä panostuksella perustutkimuksellisia yhteistyöprojekteja ja samalla myös tutkimusympäristöjä, josta esimerkkinä on VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristön jatkokehittäminen.

Metsäklusteri Oy johtaa metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän tutkimushankkeita. Sen johdolla strategisesta huippuosaamisen keskittymästä tulee kansainvälisesti vahvin alan innovaatioympäristö.  Metsäklusteri Oy:n tehtävänä on tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien käynnistäminen sekä tutkimusrahoituksen kanavointi valituille painopistealueille.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.