Pääkirjoitus

Liikenteen turvallisuus lähtee ihmisestä

Maailman tieliikenteessä menetetään vuosittain onnettomuuksien uhreina yli miljoona ihmistä. Kun tiedetään, että kuljettajien muuttaminen on työlästä, on kehitettävä ajoneuvoja ja niihin liittyviä järjestelmiä. Teknologia voi auttaa, mutta liikenteen turvallisuus lähtee aina ihmisestä.

Viimeisen neljännesvuosisadan ajan sekä teollisuus että tutkimuslaitokset ovat ponnistelleet älykkään ajoneuvon luomiseksi. Olemme kehittäneet antureita ja anturiverkkoja, jotka valvovat auton liiketilaa, tieympäristöä, tien pintaa ja kuljettajaa. Kun kaikki tämä tieto yhdistetään ja hyödynnetään, meillä on ajoneuvo, joka näkee 360 astetta ympärilleen, kommunikoi muiden ajoneuvojen ja taustajärjestelmien kanssa sekä viestii tärkeistä asioista kuljettajalle. Kuljettajan apuna on auton tuottama lisä-äly, joka auttaa kuljettajaa olemaan paremmin tietoinen siitä, mitä liikenteessä tapahtuu.

Suomalaisten panos tässä kehitystyössä on ollut mittava ja pitkäkestoinen. VTT:n työ kohdistuu auton älyn lisäämiseen kehittämällä näkymättömissä olevia antureita sekä menetelmiä anturitiedon ymmärtämiseen ja sulauttamiseen. Olemme myös mukana kehittämässä laitteistoja sään aiheuttamien kelimuutosten havainnointiin ja autoon sijoitettujen laitteiden mahdollistamien palveluiden innovointiin. Näin VTT yhdessä teollisuuden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa luo tärkeitä palasia monimutkaiseen palapeliin, jonka tuloksena syntyy mahdollisimman turvallinen ajoneuvo ja liikenne.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.