Uusi menetelmä paljastaa puutavaran luontaisen pitkäaikaiskestävyyden

Mahdollistaa puutuotteiden arvon ja kilpailukyvyn kasvattamisen

Uusi VTT:n kehittämä menetelmä mittaa puusta haihtuvat aineet, joiden suuri määrä on perusta puutavaran kosteuden- ja homeenkestolle. Menetelmä on maailmalla ainutlaatuinen. Sen avulla puutavara voidaan tulevaisuudessa lajitella käyttötarkoituksen mukaan, mikä lisää puutuotteiden arvoa ja kilpailukykyä.

Puusta haihtuvien aineiden kemiallinen analyysi paljastaa sellaiset merkittävät puumateriaalin pitkäaikaista kosteuden- ja homeenkestoa edistävät ominaisuudet, jotka eivät näy ulkopinnalle. Nykyisin sahatavara luokitellaan sen ulkonäön (mm. oksaisuuden) ja mekaanisen lujuuden perusteella.

Sahatavaran luokittelu tarkemmaksi

Kuusi- ja mäntytukkipuun ja niistä jalostetun sahatavaran uuteaineiden pitoisuudet ilmaisevat sahatavaran biologista kestävyyttä. VTT:n kehittämä menetelmä mahdollistaa sen, että teollisuus voi lähitulevaisuudessa luokitella sahatavaran nykyistä tarkemmin raaka-aineiksi sisäverhouspaneeleihin, ulkoverhouslautoihin sekä esimerkiksi vaativien ulko-olosuhteiden aita- ja terassikalusteisiin. Tarkoitus on jatkossa kehittää VTT:n menetelmä suoraan tuotantoprosessiin soveltuvaksi.

Uutta tuotantoa ja kilpailukykyä puutavara- ja mittalaite-aloille

VTT:n menetelmän odotetaan tuovan puutavara- ja mittalaite-aloille uutta kansainvälistä tuotantoa ja kilpailukykyä. Menetelmä helpottaa myös puutavara-alan yhä tarkempaa standardisointia, ja samalla rakennusteollisuus ja kuluttaja saavat varmemmin korkealaatuisia, tiettyyn käyttökohteeseen suunniteltuja tuotteita.

Tutkimuksen rahoittivat Tekes, Wood Focus Oy, Tikkurila Paints Oy ja Tikkurila Coatings Oy, Honkarakenne Oyj, Lappset Oy, VTT ja Metsäntutkimuslaitos Metla. Lisäksi hankkeessa oli mukana Kuopion yliopisto. Aihepiiristä valmistellaan parhaillaan jatkotutkimusta.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.