RapidEye AG hyödyntää VTT:n kaukokartoitusosaamista

VTT ja saksalainen RapidEye AG ovat solmineet yhteistyösopimuksen satelliittikuviin pohjautuvien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseksi sekä markkinoimiseksi. Sopimuksen tarkoitus on yhdistää VTT:n teknologista huippuosaamista metsätalouden satelliittikuvasovelluksissa RapidEyen satelliittikuvapalveluiden osaamiseen. VTT ja RapidEye tähtäävät innovatiiviseen yhteistyöhön metsätalouden tarpeisiin maailmanlaajuisesti.

Menetelmiä myös päästökaupan tueksi

Sopimuksella tavoitellaan myös yhteistyötä menetelmien kehittämiseksi muun muassa Euroopan Avaruusjärjestön ESA:n hankkeissa esimerkiksi päästökaupan tueksi.

RapidEye laukaisee viisi kaukokartoitussatelliittia vuonna 2007

RapidEye on riippumaton kansainvälisesti toimiva saksalainen yritys, joka laukaisee vuonna 2007 viisi kaukokartoitussatelliittia. Yhtiön käyttämät satelliitit tuottavat päivittäin digitaalisia kuvia neljän miljoonan neliökilometrin alueelta maapallon eri puolilta. Kuvien tarkkuus on 6,5 metriä. Yhtiö tarjoaa kuva-aineiston avulla tuotettua informaatiota esimerkiksi maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.