VTT:ltä tiedesatelliittien testausjärjestelmä ESA:lle

Suomalaista teknologiaa maailmankaikkeuden etsintään

VTT:n suunnittelema ja rakentama satelliittien testausjärjestelmä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tiedesatelliitteja varten on valmis. Järjestelmällä simuloidaan Planck- ja Herschel-satelliittien tiedonvälitystä ja ohjausta sekä varmistetaan satelliittien ja maa-aseman välinen tiedonsiirto. Tiedesatelliitit tulevat etsimään avaruudesta todisteita maailmankaikkeuden alusta, ns. suuresta alkuräjähdyksestä.

Vaativat olosuhteet simuloidaan

VTT sai toimeksiannon ranskalaiselta Alcatel Alenia Space:lta suunnitella ja rakentaa satelliittien testausjärjestelmä, joka toimitetaan ESA:lle. Järjestelmällä testataan satelliittien ja maa-aseman välistä tiedonsiirtoa ottaen huomioon, että signaalit vaimentuvat satelliittien ja maa-aseman välisen etäisyyden kasvaessa. Vaimennukset on simuloitu ohjelmoitavilla vaimentimilla. Lisäksi järjestelmä vastaanottaa maa-aseman lähettämät viestit (telekomennot), tulkitsee ne ja lähettää tila- eli telemetriatietonsa takaisin maa-asemalle saatujen komentojen mukaisesti aivan kuten oikea satelliitti. Järjestelmä toimii myös itsenäisesti, eli käyttöliittymän kautta voidaan antaa telekomentoja järjestelmän satelliittiosille.

Helposti siirrettävissä

Testauslaitteistoa kutsutaan nimellä RF Suitcase, koska sitä on tarkoitus käyttää ESA:n eri maa-asemilla. Noin 175 cm korkeaa laitteistoa on helppo siirtää sen alla olevien pyörien ansiosta. Laitteisto koostuu VTT:llä kehitetystä ohjausosasta sekä Alcatel Alenia Spacen toimittamista 7-9 GHz:n taajuusalueella toimivista RF (Radio Frequency)-osista, kuten transponderista ja tehovahvistimesta. Osat ovat vastaavat kuin varsinaisissa satelliiteissa. Järjestelmä sisältää laitteiston monitorointia ja ohjausta varten graafisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa laitteiston sekä paikallisen että etäohjauksen. Järjestelmä näkyy maa-asemaoperaattorille kuten todellinen satelliitti.

Järjestelmälle rakennutettiin myös siirtokontti, jossa se kuljetettiin Torinoon. Kun viimeiset testit Herschel-taajuudella on tehty tammikuussa 2007, järjestelmä luovutetaan ESA:lle. Planck- ja Herschel-satelliitit ammutaan radalleen Ariane 5 -raketilla Ranskan Guayannesta vuonna 2007, mitä ennen testausjärjestelmällä on pystyttävä osoittamaan, että maa-aseman ja satelliittien välinen viestintä toimii.

VTT:n lisäksi muita suomalaisosapuolia hankkeessa ovat olleet Protoshop Oy ja Elcon Power Oy.

VTT on toimittanut vastaavia testausjärjestelmiä aiemmin ESA:lle Soho- ja Cluster-satelliiteille. VTT on myös tarjoutunut rakentamaan vastaavat testausjärjestelmät tuleville ESA:n tieteissatelliiteille GAIA ja Bepicolombo.

Kuva 1:
Laitetta operoidaan paikalliselta, suitcasen sisäänrakennetulta konsolilta. Kuvassa on suitcasen etupuoli.

Kuva 2:
Suitcasea operoidaan kannettavan etätyöaseman kautta. Kuvassa suitcase takaa, jossa sijaitsevat ulkoiset liitännät, mm. liitäntä ESOC:n maa-asemaan.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.