img

Pääkirjoitus

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tavoitteisiin on helppo yhtyä

Päätös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) perustamisesta on tehty. Tutkimuksen uudelleen organisointi vahvistaa Euroopan kykyä vastata globaaliin kilpailuun tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja innovaatiotoiminnassa. Tärkeitä alueita ovat uusiutuvat energiat ja ilmastonmuutos sekä uuden sukupolven tieto- ja viestintäteknologiat.

Lue lisää

img

VTT arvioi turpeesta tuotetun dieselin ilmastovaikutuksia

Turvedieselin tuotanto voidaan ohjata tuotantoketjuihin, joiden ilmastovaikutukset ovat 10–80 % pienempiä kuin fossiilisen dieselin

VTT:n selvityksen mukaan turvedieselin tuotanto voidaan ohjata tuotantoketjuihin, joiden ilmastovaikutukset ovat 10 - 80 % pienempiä kuin fossiilisen dieselin. Turve on tällöin tuotettava sertifioiduilla tuotantoketjuilla metsäojitetuilta soilta tai suopelloilta. VTT:n tutkimuksessa laskettiin elinkaaritarkastelua käyttäen useiden turvedieselin tuotantoketjujen kasvihuonevaikutuksia Suomen olosuhteissa. Turvediesel on ilmastovaikutukseltaan vaihtelevassa asemassa fossiiliseen dieseliin verrattuna riippuen tarkastelun rajoista, lähtötilanteesta ja suon pohjan jälkikäytöstä sekä käytetyn sähkön tuotantotavasta.

Lue lisää

img

Tutkimusohjelma vauhdittaa hyvinvointia ja ravitsemusta edistävien tuotteiden ja palvelujen kehitystä

VTT ja Kuopion yliopisto käynnistävät poikkitieteellisen ”Uudet elintarvike- ja ravitsemusratkaisut” -tutkimusohjelman

Elintarviketeollisuuden haasteena on luoda terveydelle hyödyllisistä raaka-aineista kuluttajille maistuvia, helppokäyttöisiä ja elämyksellisiä tuotteita. Hyvinvoinnin edistäminen ravitsemuksen avulla edellyttää myös kuluttajan valintoja helpottavia ja motivoivia palveluja. VTT ja Kuopion yliopisto vastaavat haasteeseen käynnistämällä Uudet elintarvike- ja ravitsemusratkaisut -tutkimusohjelman (NUTRITECH), joka tähtää uusiin elintarvike- ja ravitsemusratkaisuihin.

Lue lisää


VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.