VTT:ltä ilmaisinkomponentteja maailman suurimpaan fuusioenergian tutkimusreaktoriin

Uudet ja tehokkaammat ilmaisimet piistä

Isossa-Britanniassa sijaitsevan JET (Joint European Torus) -fuusiotutkimusreaktorin neutraalihiukkasanalysaattorien nykyiset tuikeilmaisimet korvataan tehokkaammilla pii-ilmaisimilla. VTT:n kehittämien ilmaisinkomponenttien ensimmäisiä prototyyppejä testataan parhaillaan.

Maailman suurimman fuusioenergian tutkimusreaktorin JET:n plasman neutraalien partikkeleiden ilmaisimet korvataan pii-ilmaisimilla. Neutraalihiukkasanalysaattorien ilmaisimet uusitaan, koska pii-ilmaisimien odotetaan olevan nykyisiä tuikeilmaisimia vähemmän herkkiä säteilytaustalle, nopeampia ja säteilynkestävämpiä sekä kykenevän erottelemaan eri ionilajit paremmin.

Ensimmäinen prototyyppierä valmistunut

VTT on kehittänyt JET:n neutraalihiukkasanalysaattorien ilmaisinkomponentit, joiden ensimmäinen prototyyppierä on valmistunut. Komponenttien lähtömateriaalina on käytetty piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle valmistavan Okmetic Oyj:n SOI-kiekkoa. Ilmaisimien ominaisuuksien yksityiskohtainen analysointi ja testaus ovat parhaillaan käynnissä. Koko hanketta koordinoi TKK.

Asennetaan vuonna 2009

Uusiin ilmaisimiin perustuva ilmaisinyksikkö on tarkoitus asentaa JET:iin vuonna 2009. JET on maailman suurin tokamak-reaktori, ja sitä hyödynnetään ITER-fuusiokoereaktorissa. JET:n plasma on noin munkkirinkilän muotoinen, ja sen iso säde on 3 metriä ja pieni säde on n. 1 metri. Laitteisto on kokonaisuudessaan 12 metriä korkea ja läpimitaltaan 15 metriä. Se sijaitsee Culhamin tiedekeskuksessa, Oxfordin lähellä Isossa-Britanniassa.

Fuusioenergia on lupaava vaihtoehto erityisesti perusvoiman tuotantoon. Fuusion etuina ovat käytännössä rajattomat polttoainevarannot, turvallisuus sekä ympäristö- ja ilmastoystävällisyys.

EFDA:n ja Tekesin rahoittamassa hankkeessa on TKK:n ja VTT:n lisäksi mukana Fysiikan tutkimuslaitos HIP, Helsinki Institute of Physics.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.