VTT arvioi turpeesta tuotetun dieselin ilmastovaikutuksia

Turvedieselin tuotanto voidaan ohjata tuotantoketjuihin, joiden ilmastovaikutukset ovat 10–80 % pienempiä kuin fossiilisen dieselin

img

VTT:n selvityksen mukaan turvedieselin tuotanto voidaan ohjata tuotantoketjuihin, joiden ilmastovaikutukset ovat 10 - 80 % pienempiä kuin fossiilisen dieselin. Turve on tällöin tuotettava sertifioiduilla tuotantoketjuilla metsäojitetuilta soilta tai suopelloilta. VTT:n tutkimuksessa laskettiin elinkaaritarkastelua käyttäen useiden turvedieselin tuotantoketjujen kasvihuonevaikutuksia Suomen olosuhteissa. Turvediesel on ilmastovaikutukseltaan vaihtelevassa asemassa fossiiliseen dieseliin verrattuna riippuen tarkastelun rajoista, lähtötilanteesta ja suon pohjan jälkikäytöstä sekä käytetyn sähkön tuotantotavasta.

Fossiilista dieseliä pienemmän kasvihuonevaikutuksen sadan vuoden tarkasteluajalla aiheuttavat turvedieselketjut, joissa turve on tuotettu suopelloilta ja jalostuksessa on käytetty vähäpäästöistä sähköä.

Turve suopelloilta ja metsäojitetuilta soilta

Kolmensadan vuoden tarkasteluajalla turveraaka-aineeseen perustuvien ketjujen asema suhteessa sadan vuoden tarkasteluaikaan paranee verrattaessa fossiiliseen dieseliin. Tällöin useat turpeen käyttöön perustuvat ketjut aiheuttavat fossiilista dieseliä pienemmän kasvihuonevaikutuksen erityisesti, jos turve on tuotettu suopelloilta. Jos synteettisen dieselin raaka-aineena on suopelloilta uudella turvetuotantomenetelmällä tuotettu turve, kasvihuonevaikutus on 80 % alhaisempi kuin fossiilisen dieselin, kun tuotantoon käytetään hiilidioksidineutraalia sähköä. Myös metsäojitetuilta soilta tuotetun turpeen jalostus dieseliksi on 10 - 20 % edullisempaa ilmastonäkökulmasta kuin fossiilisen dieselin hyödyntäminen, jos myös suon pohjan jälkikäytössä syntynyt biomassa hyödynnetään ja jalostuksessa käytetään vähäpäästöistä sähköä.

Turvedieselin kasvihuonevaikutukseen vaikuttavat polttoaineen jalostus, loppukäyttö ja prosessin päästöt (häviöt). Myös prosessissa käytetyn sähkön päästöillä on merkittävä vaikutus, ja sähkön hankinnan järjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Suopellot ovat voimakkaita kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä, ja niiden käyttö raaka-aineena vähentää suopellon päästöjä, minkä vuoksi suopelto turveraaka-aineen lähteenä on edullinen ratkaisu. Metsäojitettu suo on myös kasvihuonekaasujen lähde, muttei niin voimakas kuin suopelto.

Kestävän tuotannon kriteeristöt valmisteilla

EU, monet EU:n jäsenmaat sekä eri toimijat ja kansalaisjärjestöt valmistelevat kestävän tuotannon ja käytön kriteeristöjä tavoitteena varmistaa, että markkinoille tuotavat biopolttoaineet pienentävät kasvihuonevaikutusta eivätkä aiheuta ympäristö- tai sosioekonomisia ongelmia. Eri kriteeristöjen valmistelutöissä biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutukselle on esitetty pitkällä tähtäimellä vähintään 30 %:n vähennystavoitteita.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.