Otaniemeen kansainvälisesti johtava puun ja uusiutuvien biomateriaalien tutkimusympäristö

KCL, TKK ja VTT ovat tiivistäneet yhteistyötään puu- ja biomateriaalien jalostusta palvelevan laitekokonaisuuden luomiseksi. Tutkimuskumppanien allekirjoittama aiesopimus vahvistaa Otaniemen tutkimusyhteisön roolia kansainvälisesti johtavana metsäsektorin jalostusprosessien kehittäjänä.

KCL, TKK ja VTT antavat tutkimusympäristön kautta laitteensa ja niiden käyttäjätuen korvausta vastaan tutkimusympäristön asiakkaiden käyttöön.Yhteinen puun ja biomateriaalien tutkimusympäristö edistää tutkimuskumppanien ja eri asiakastahojen joustavaa ja helppoa laitteiden käyttöä. Samalla lisätään tehokkuutta, vältytään päällekkäisiltä kustannuksilta ja parannetaan laitteiden ja tilojen käyttöasteita. Tiivis yhteistyö helpottaa yhteisprojektien ja -hankintojen toteutusta.

Tutkimusympäristön kehittäminen tukee erityisesti äskettäin perustetun suomalaisen Metsäklusteri Oy:n ja eurooppalaisen Forest-based Sector Technology Platformin tutkimushankkeiden toteuttamista.

Tässä vaiheessa yhteistyötavoitteet koskevat Otaniemen lisäksi VTT:n Rajamäen tutkimustiloja. Laitteiden omistus- ja hallintaoikeudet eivät muutu.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.