Tutkimusohjelma vauhdittaa hyvinvointia ja ravitsemusta edistävien tuotteiden ja palvelujen kehitystä

VTT ja Kuopion yliopisto käynnistävät poikkitieteellisen ”Uudet elintarvike- ja ravitsemusratkaisut” -tutkimusohjelman

img

Elintarviketeollisuuden haasteena on luoda terveydelle hyödyllisistä raaka-aineista kuluttajille maistuvia, helppokäyttöisiä ja elämyksellisiä tuotteita. Hyvinvoinnin edistäminen ravitsemuksen avulla edellyttää myös kuluttajan valintoja helpottavia ja motivoivia palveluja. VTT ja Kuopion yliopisto vastaavat haasteeseen käynnistämällä Uudet elintarvike- ja ravitsemusratkaisut -tutkimusohjelman (NUTRITECH), joka tähtää uusiin elintarvike- ja ravitsemusratkaisuihin.

NUTRITECH-tutkimusohjelman (2007–2011) tavoitteena on kehittää poikkitieteellisen osaamisen ja uusien tutkimushankkeiden avulla terveyttä edistäviä tuotteita ja palveluja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle sekä viestintä- ja terveydenhuoltosektoreille.

Räätälöityjä työkaluja teollisuudelle

VTT räätälöi ohjelmassa bioprosessointiin liittyvän osaamisensa avulla entsyymejä ja mikrobeja työkaluiksi, joilla teollisuus voi rikastaa terveyttä edistäviä ainesosia raaka-aineista, valmistaa uusia ainesosia sekä muokata elintarvikkeiden rakennetta ja makua kuluttajaa miellyttäviksi. Yksi ohjelman tavoitteista on tunnistaa elintarvikekomponenteista tekijöitä, joilla on merkitystä esimerkiksi aistittavien ominaisuuksien, imeytyvyyden ja tiettyjen aineenvaihduntareittien kannalta. Elintarvikkeiden ja niiden ainesosien sekä uusien ravitsemukseen liittyvien palvelujen kehittämisessä hyödynnetään muun muassa bio-, informaatio- ja käyttäytymistieteitä.

Kuopion yliopiston tehtävänä on tunnistaa terveyden säilyttämisen kannalta tärkeät ruokavalion ja elintarvikkeiden ominaisuudet ja tutkia ravintotekijöiden ja palvelujen vaikuttavuutta terveyden ylläpidossa ja sairauksien ehkäisyssä. Tutkimukset toteutetaan mm. eri väestöryhmien kliinisten interventiokokeiden avulla. VTT:n metabolomiikan ja systeemibiologian tutkijat ovat mukana työssä tunnistamassa terveyden säilymisen kannalta keskeisiä aineenvaihdunnan tekijöitä.

”Kehittämme yritysten kanssa myös uusia toimintatapoja innovaatioiden kehittämiseksi”, sanoo tutkimusohjelmaan koordinaattori, tutkimusprofessori Kaisa Poutanen. Hyödyntämisnäkökulma pidetään voimakkaasti esillä mm. yrityksille suunnatun yhteistyöverkoston avulla. Teknologian ennakoimisen ja keskusteluryhmien avulla tuodaan esille ravitsemukseen liittyviä sovellus- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.