Pääkirjoitus

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tavoitteisiin on helppo yhtyä

img

Päätös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) perustamisesta on tehty. Tutkimuksen uudelleen organisointi vahvistaa Euroopan kykyä vastata globaaliin kilpailuun tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja innovaatiotoiminnassa. Tärkeitä alueita ovat uusiutuvat energiat ja ilmastonmuutos sekä uuden sukupolven tieto- ja viestintäteknologiat.

VTT löytää helposti paikkansa eurooppalaisessa työnjaossa. Monet hankkeemme tukevat EU:n ilmastotavoitteita sekä paikallisesti että globaalisti. Lisäksi huippuosaamisemme tieto- ja viestintäteknologioissa on tehnyt meistä halutun yhteistyökumppanin alan toimijoiden keskuudessa.

EIT:n tavoitteet on asetettu korkealle. Eurooppalainen osaaminen on aiempaa tehokkaammin kaupallistettava tuotteiksi, palveluiksi ja innovaatioiksi. Eikä tavoitteissa ole unohdettu eurooppalaista korkeakoulutusta osana tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Myös VTT on asettanut tavoitteensa korkealle. Yksinkertaistettuna ne kiteytyvät lupauksessamme VTT luo teknologiasta liiketoimintaa.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.