Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Affärsverksamhet inleds snabbare med teknikens hjälp

VTT och Technopolis Ventures Oy (TeVe) har utvecklat en gemensam verksamhetsmodell för inledning av företags affärsverksamhet. Projektets syfte är att föda nya finländska tillväxtföretag genom att förena VTT:s teknikkunnande med TeVe:s förmåga att förvandla uppfinningar till affärsverksamhet. Som resultat förväntas nya ambitiösa företag på den internationella marknaden, vilka står på en stark teknisk grund och styrs av kunniga företagare.

VTT hoppas att få fart från den nya verksamhetsmodellen speciellt för utveckling av det marknadsinriktade värdet för sina innovationer. Technopolis Ventures deltar i samarbetet med sitt ekonomiska kunnande, bl.a. gällande kartläggning av finansieringsmöjligheter, teamuppbyggnad och utformning av försäljningstal.

I samarbetet fästs särskild vikt vid teamuppbyggnad för att försäkra att tekniskt och ekonomiskt kunnande tillsammans med företagsamhet sammanförs i ett så tidigt skede som möjligt. Målsättningen på lång sikt är att bygga upp en fungerande kommersialiseringsprocess med grund i samarbete med nationella aktörer och erbjuda de mest lovande teknikerna i Finland en effektiv passage vid grundandet av företag och förflyttning till den internationella marknaden.

Mer information

Tapio Koivu
+358 20 722 6943


Keith Silverang
VD, Technopolis Ventures Ab
+358 9 2517 5020