Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT selvitti EU:n kemikaaliasetuksen vaikutuksia

VTT:n selvityksen mukaan Euroopan Unionin uusi kemikaaliasetusehdotus, REACH, tuo kustannus- ja tutkimuspaineita teollisuudelle sekä kasvattaa ulkopuolisten palvelujen ostotarvetta. Toisaalta se synnyttää uutta liiketoimintaa muun muassa korvaavien kemikaalien kehittämisessä.

REACH-asetusehdotus velvoittaa kemikaaleja valmistavat tai maahantuovat yritykset arvioimaan aineiden käytön riskit. Tätä varten aineet on rekisteröitävä, aine ja sen käyttö arvioitava sekä saatava lupa riskiaineille. Arvioidut rekisteröintikustannukset kasvavat aineen valmistusmäärän mukaan ja saattavat nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Käyttöturvallisuustiedon on siirryttävä läpi koko toimitusketjun. Vastuu kemikaalien turvallisuuden todistamisesta siirtyy viranomaisilta teollisuudelle. Tämä on haasteellista erityisesti pk-yrityksille.

Laadukkaita palveluja tarvitaan

VTT:n kyselytutkimuksen mukaan yritysten suurimmat palvelutarpeet liittyvät kemikaaliasetuksen mukaisten välittömien tietovaatimusten täyttöön.

Suurin yksittäinen tarve on kemikaalien riskien hallinnassa ja altistuksen arvioinnissa. Tämä vaatii kokonaisvaltaista osaamista, johon yritysten valmiudet eivät useinkaan riitä.

Esimerkiksi testauspalvelujen tarjoaminen edellyttänee GLP-laatujärjestelmää eli hyvää laboratoriokäytäntöä, mutta tällä statuksella toimivaa palveluntarjoajaa ei Suomessa vielä ole.

Vaadittu laaja-alainen osaaminen edellyttää Suomen hajallaan olevan osaamisen verkostoitumista. Vain näin kotimaiset palveluntarjoajat pystyvät vastaamaan kansainväliseen kilpailuun.

Yksi Suomen valttikortti on kytkeä Helsinkiin tuleva Euroopan kemikaalivirasto mukaan suomalaiseen tutkimustoimintaan.

VTT:n kyselytutkimuksen mukaan yritysten suurimmat palvelutarpeet liittyvät kemikaaliasetuksen mukaisten välittömien tietovaatimusten täyttöön.

Pitkän aikavälin kilpailukykyä

Asetus saattaa heikentää eurooppalaisen teollisuuden lyhyen aikavälin kilpailukykyä suhteessa Aasiaan ja Yhdysvaltoihin.

Yli 80 prosenttia yrityksistä arvioi korvaavien aineiden, kemikaalien ja prosessien kehitystarpeen kasvavan. Tätä kautta syntynee pitkän aikavälin kilpailukykyä, kun ympäristömääräykset kiristyvät muualla.

VTT:n kyselytutkimukseen vastasi 55 yritystä. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 61 miljardia euroa, ja ne työllistävät noin 160 000 henkilöä Suomessa ja ulkomailla. Palveluntarjoajilta vastauksia tuli 60.

Tutkimukseen osallistuivat ja sitä rahoittivat Tekes, kauppa- ja teollisuusministeriö, yritykset, Kemianteollisuus ry ja Metsäteollisuus ry.

Lisätietoja

Antero Laitinen
Erikoistutkija
020 722