Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT tillämpar bioteknik inom nya användningsområden

Ny teknologi möjliggör att man genom cellernas ämnesomsättning kan producera bioetanol och andra värdefulla kemikalier, såsom bioplaster

Biobränsle av lantbruksavfall med hjälp av jäst

VTT har utvecklat metoder vilka möjliggör en effektiv jästbaserad produktion av biobränsle utgående från lantbruksavfall. Genom att utnyttja cellernas ämnesomsättning kan man förutom bioetanol även producera ett antal olika värdefulla kemikalier, såsom bioplaster och t.ex. xylitol, färgämnen och läkemedel. Modifiering av metabolismen, d.v.s. cellernas ämnesomsättningen, möjliggör effektivare bioteknisk framställning och användning av biomassa som råvara i stället för olja. I det omfattande forskningsprogrammet har man även utvecklat nya tillämpningsmöjligheter för enzymer inom industrin. Med hjälp av de nya enzymteknikerna kan man till exempel skapa nya användningsområden för träfiber genom att ändra dess elektriska ledningsförmåga samt förmågan att suga i sig eller avstöta vatten.

Inom den kemiska industrin i USA uppskattar man att 25% av de organiska kemikalierna kommer år 2020 att framställas utgående från förnybara råvaror, när den motsvarande siffran för närvarande uppgår till cirka 5%. I Europa uppskattar man att siffran kommer att stiga till cirka 30% år 2025. Utnyttjandet av naturresurser med hjälp av bioteknik har hört till målsättningarna i VTT:s sexåriga forskningsprogram Industriell bioteknik. Forskningsprogrammet som för närvarande håller på att avslutas är en av Finlands Akademis spetsenheter. Forskningsarbetet har koncentrerats till utnyttjande av förnybara naturresurser.

Mer information

Merja Penttilä
Forsknings professor
+358 20 722 4504


Kristiina Kruus
Gruppchef
+358 20 722 5143


Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747