Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Ett högklassigt ekologiskt papper har utvecklats av VTT

VTT har utvecklat råvaror ur naturstärkelse, med vilka man kan tillverka papper av ytterst hög kvalitet och som är helt återvinningsbart. Tack vare fyllnads-, binde- och bestrykningsmedlen för papper som utvecklats ur stärkelse blir papperet 20-30 % lättare, vilket betyder att även transportkostnaderna för papperet sjunker. Man förväntar sig att stärkelsepapperets nya råvaror och deras tillverkningsmetoder kommer att bli en internationell framgång.

img

De nya råvarorna och metoderna som VTT har utvecklat har väckt internationellt intresse eftersom papperet som är helt återvinningsbart stöder den hållbara utvecklingen och öppnar helt nya möjligheter när det gäller att minska skadorna på miljön från pappersprodukter. Komponenterna i det stärkelsebaserade papperet kan helt och hållet omvandlas till bioenergi efter återvinningen utan skadliga utsläpp.

Tack vare den internationellt unika tekniken kan man tekniskt sett ersätta mineralämnena (stenbaserade) som används för papperets fyllnad och bestrykning med stärkelse. Papperets ythållfasthet förbättras även om man bara delvis ersätter mineralerna och dessutom underlättas tryckning på papperet. Tack vare stärkelsen får papperet även en bättre färgåtergivningsförmåga. Dessutom är det lättare att få stärkelsepapperet blankt, vilket betyder att efterbehandlingskostnaderna för papperet sjunker. Kostnaderna sjunker också i och med att glättningsmaskinerna (kalandrarna) nöts mindre då man minskar på mängden mineraler eller upphör med dem helt och hållet.

VTT utvecklade de nya råvarorna ur potatisens stärkelse på kemiskt sätt. Med de nya råvarorna kan man i princip även ersätta alla dyra oljebaserade bindemedel och det finns även användningsområden för dem i målarfärgs- och plastindustrin. Än så länge är dock tillverkningskostnaderna för de nya råvarorna höga.

Processen för tillverkning av stärkelsepigment förutsätter utvecklingsarbete för att förbättra konstandsstrukturerna eftersom man ännu inte har klarlagt optimeringen av tillverkningsprocessen tillräckligt.

VTT har ansökt om tre patent gällande tillverkningen av stärkelsebaserat och -haltigt papper. De som deltagit i utvecklingsarbetet av stärkelsepapperet har i första hand rätt att utnyttja VTT:s patent. Det blir en utmaning för hela nationen att komma på hur man kan kommersialisera det stärkelsebaserade papperet så att det blir en internationell framgång inom pappers- och den kemiska industrin.

I forsknings- och utvecklingsprojektet deltog VTT samt Helsingfors och Joensuu universitet. Arbetet finansierades av Tekes, VTT, M-real, Stora Enso, Metso Paper och Ciba Specialty Chemicals.

Mer information

Pia Qvintus-Leino
Kundchef
+358 20 722 5314


Lars Gädda
Forskningsdirektör, M-real
+358 10 464 2483