Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Helsingin yliopisto selvittivät ilmastonmuutoksen vaikutusta sään ääri-ilmiöihin

09.01.2006


Kaupunkitulvat yleistyvät, mutta myrskyt eivät voimistu

VTT ja Helsingin yliopisto ovat Ruotsin ilmatieteen laitoksen pohjoismaita kuvaavan alueellisen ilmastomallin avulla selvittäneet poikkeuksellisten luonnonilmiöiden muuttumista lämpenevässä ilmastossa. Tällaisen sopeutumistutkimuksen keinoin voidaan ennakoida tulevaisuuden ääritilanteiden aiheuttamia vaikutuksia mm. rakennetulle ympäristölle. Ääri-ilmiöiden analysointi rakenteiden mitoituksen kannalta muuttuvassa ilmastossa on tärkeää ja globaalistikin uutta.

Tutkimuksessa arvioitiin keskeisten sääilmiöiden keskimäärin kerran 50 vuodessa ylittyvien arvojen muuttumista tämän vuosisadan aikana, ja niiden vaikutusta rakennettuun ympäristöön Pohjoismaissa. Samana aikana maapallon keskilämpötilan arvioidaan nousevan vajaat kolme Celsius-astetta. Tulosten mukaan Suomessa erityisesti kaupunkitulvariski kasvaa voimistuvien rankkasateiden takia. Myös vesistöjen ja tekojärvien tulvimisriski kasvaa. Merkittävää myrskyjen voimistumista ei näiden tulosten mukaan tapahdu Suomessa. Sen sijaan Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa äärituulennopeuksien arvioidaan lisääntyvän.

Äärilämpötiloissa ja lumioloissa luvassa suuria muutoksia

Tulosten mukaan kesien maksimilämpötilat nousevat Suomessa noin viisi astetta sadan vuoden aikana. Kovat talvipakkaset heikkenevät, sillä talvien minimilämpötilat nousevat noin kymmenen astetta. Maksimilumikuormat vähenevät Etelä-Suomessa noin puoleen, mutta pysyvät Pohjois-Suomessa lähes ennallaan. Lumisuuden vähenemisestä huolimatta liikennettä häiritsevien lyhytaikaisten lumisateiden voimakkuus kasvaa.

Tutkimusten tuloksia voidaan käyttää tarkennettaessa toimintaohjeita, käytäntöjä sekä standardeja rakentamiseen ja maankäyttöön liittyen. Projektissa kehitetyllä tilastomatemaattisella menetelmällä voidaan tarkentaa luonnonilmiöihin liittyviä riskejä, millä on kansainvälisestikin suuri vaikutus rakenteiden optimaaliseen mitoitukseen. Mitoituksen optimoinnin avulla voidaan parantaa rakennetun ympäristön turvallisuutta ja saavuttaa mittavia säästöjä.

VTT on ollut tutkimuksen koordinaattori ja keskeinen suorittaja. Tutkimukseen osallistuivat myös Ruotsin Ilmatieteen laitoksen (SMHI) Rossby Centre sekä Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden osasto. Tutkimuksen rahoittivat Ympäristöklusterin tutkimusohjelma ja VTT.

 

 

Lisätietoja

Lasse Makkonen
Erikoistutkija, dosentti
020 722 4914