Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT och Helsingfors universitet utreder: hur klimatförändringarna inverkar på extrema väderförhållanden?

09.01.2006


Översvämningar i städerna allt vanligare, stormarna ökar inte i styrka

VTT och Helsingfors universitet har undersökt på vilket sätt avvikande naturfenomen förändras i ett allt varmare klimat. Forskningen har genomförts med hjälp av en regional klimatmodell som beskriver de nordiska länderna. Klimatmodellen har tagits fram av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Med hjälp av denna anpassningsforskning kan man förutse på vilket sätt de extrema förhållandena i framtiden kommer att inverka på bl.a. den bebyggda miljön. Det är viktigt att man analyserar de extrema förhållandena i en föränderlig miljö för att man ska kunna optimera planeringen av byggen. Denna typ av forskning är ny även globalt sett.

I forskningen uppskattade man på vilket sätt värdena för centrala väderfenomen som i genomsnitt överskrids en gång på 50 år kommer att förändras under detta århundrade och på vilket sätt dessa kommer att inverka på den bebyggda miljön i de nordiska länderna. Man uppskattar att medeltemperaturen på jorden kommer att stiga med knappt 3ºC under samma tid. Enligt resultaten ökar speciellt risken för översvämningar i städerna i Finland på grund av kraftiga regn. Risken för att vattensystem och konstgjorda sjöar ska svämma över ökar också. Enligt resultaten kommer stormarna inte att öka i styrka i Finland. Däremot uppskattar man att man oftare kommer att uppmäta extremt hårda vindar i Danmark och i Sverige.

Stora förändringar väntas i de extrema temperaturerna och snöförhållandena

Enligt resultaten kommer maximitemperaturerna under somrarna att stiga med ca 5ºC på hundra år i Finland. Den kraftiga vinterkylan blir svagare eftersom minimitemperaturerna under vintrarna stiger med ca 10ºC. De maximala snömängderna minskar med ungefär hälften i Södra Finland, men förblir nästan oförändrade i Norra Finland. Trots att snömängderna minskar ökar dock de kortvariga kraftiga snöfallen som stör trafiken.

Resultaten från undersökningarna kan användas för att specificera verksamhetsanvisningar, praxis och standarder samt i frågor gällande byggande och markanvändning. Med hjälp av en statistisk-matematisk metod som utvecklats i projektet kan man specificera riskerna som naturfenomenen medför, vilka även internationellt sett har stor betydelse för den optimala planeringen av byggen. Med hjälp av en optimering av planeringen kan man förbättra säkerheten i den bebyggda miljön och uppnå betydande besparingar.

VTT har fungerat som koordinator i forskningen och har även haft en central roll i genomförandet. I forskningen deltog även Rossby Centre på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) samt institutionen för atmosfärvetenskap på Helsingfors universitet. Forskningen finansierades av Miljöklustrets forskningsprogram och VTT.

 

 

Mer information

Lasse Makkonen
Specialforskare, docent
+358 20 722 4914