Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Otaniemen Tekniikan päivästä näkökulmia teknologian antamista mahdollisuuksista


VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori: Tutkimus- ja kehitystyön tuoma lisäarvo näkyy tuotteissa ja palveluissa

Kilpailun paineessa yritykset joutuvat entistä enemmän keskittämään ja arvioimaan tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Yritysten keskeisenä haasteena onkin tunnistaa omat vahvuutensa, jotta ne voivat lisätä T&K-toimintaansa ja kilpailukykyään. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori uskoo Otaniemen tiedeyhteisöllä olevan merkittävä rooli kansallisen kilpailustrategian kehittämisessä ja kansainvälisten teknologiayritysten houkuttelemisessa Suomeen.

"Suomalaiset ovat tottuneita teknologian käyttäjiä ja soveltajia, jolloin meidän on myös helppoa kokeilla uusia ratkaisuja omassa "laboratoriossamme". Yhtenä keskeisenä tulevaisuuden mahdollisuutena onkin hyödyntää Suomea laajemmin uuden teknologian huippumaana ja teknologialaboratoriona. Tällaisesta toimintamallista olisi mahdollisuus saada kansainvälisestikin mielenkiintoinen investointi- ja tuotekehitysmalli. Otaniemi tuleekin epäilemättä olemaan tieteellisesti ja teknologisesti Suomen kärki tässä asiassa", pääjohtaja Leppävuori totesi Tekniikan päivän avajaispuheessaan.

Tilaisuudessa VTT:n tieteellinen johtaja Jorma Lammasniemi tarkasteli suomalaisen teknologiaosaamisen kehittämistä ja kilpailukykyä globaalissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän arvioi muun muassa kansallisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntämistä, ja totesi että Suomen kannalta on olemassa selvä tarve niiden tehostamiseen. Professori Lammasniemi avasi VTT:n tutkimuslinjauksia ja kävi läpi Suomen innovaatiojärjestelmän haasteita. Lammasniemi toivoi korkeatasoisten teknologiakeskusten ympärille verkottuvien alueellisten toimijoiden koordinoimista ja erikoistumisen tukemista. Hän arvioi aiempaa kattavampien toimintaverkkojen kehittyvän esimerkiksi järjestämällä VTT:lle, yliopistoille, ammattikorkeakoululle ja yrityksille entistä enemmän yhteisiä kehitysohjelmia.

Osaamisen uusista haasteista tilaisuudessa filosofoi valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila Pro Sophia Oy:stä. Hänen jälkeensä teknologiainnovaatioiden kaupallistamisesta kertoi Managing partner Vesa Kämäräinen Otaniemestä alkunsa saaneesta Elsi Technologies Oy:stä.

Otaniemen tiedeyhteisön Tekniikan päivän juhla- ja kutsuvierastilaisuus pidettiin Dipolissa maanantaina 16.1.2006 kello 15 alkaen.

Esitykset

 

 

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747