Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ohjelmistotestaukseen uusia nopeuttavia menetelmiä

18.01.2006


Uusien tuotteiden testauskustannusten arvioidaan osittain jopa puolittuvan

VTT on kehittänyt menetelmiä, joilla ohjelmistotestit saadaan nykyistä tehokkaammiksi. Menetelmät paljastavat yhä tarkemmin ohjelmistovirheet, joten ohjelmistoja sisältävä lopputuote toimii nykyisiä luotettavammin. Uusien testausmenetelmien ansiosta tuote pääsee entistä nopeammin markkinoille ja lisäksi tietyt testauskustannukset voivat pienentyä jopa puoleen. Useat yritykset ottavat lähiaikoina uudet ohjelmistotestauksen menetelmät tuotantokäyttöön.

Yhteiseurooppalaisessa tutkimushankkeessa on kehitetty VTT:n johdolla uusia testausmenetelmiä erityisesti eurooppalaiselle tietoliikennealalle. Uudet testausmenetelmät vastaavat haasteeseen, joka on syntynyt yhä monimutkaisempia toimintoja sisältävistä tuotteista ja palveluista sekä siitä, että yritykset haluavat tuoda markkinoille hyviä tuotteita yhä nopeammin.

VTT on määrittänyt tietoliikennealalle menetelmiä ja käytäntöjä, joiden mukaan kannattaa kehittää erityisesti uudelleenkäytettävät testausjärjestelmät. VTT:n kehittämien menetelmien avulla ohjelmistoja sisältäville uusille tuotteille ja palveluille voidaan suunnitella alusta alkaen tehokkaat testausjärjestelmät ja testiaineistot, joita voidaan myös käyttää uudelleen testauksen eri vaiheissa sekä uutta tuotetta tai palvelua kehitettäessä. Nykyisin testiaineistot ja -järjestelmät on yleensä kehitetty pääosin aina uudelleen testausvaihe-, tuote- ja palvelukohtaisesti.

Ohjelmistojen testauskustannukset ovat nykyisin 25-50 prosenttia ohjelmistojen kehittämistyön kokonaiskustannuksista. Testauskustannuksista parhaimmillaan jopa puolet voidaan säästää VTT:n testausmenetelmillä, koska ne helpottavat testijärjestelmien ja testien uudelleenkäyttöä. Menetelmät pohjautuvat tuoreeseen eurooppalaiseen testausmenetelmien standardiin.

Tietotekniikka-alan arvioiden mukaan ohjelmistojen osuus kasvaa edelleen eurooppalaisessa teollisuudessa. Uusi ohjelmistotestauksen standardi soveltuu testaukseen hyvin erilaisilla toimialoilla. VTT:n rinnalla muut eurooppalaiset osapuolet ovat yhteistyöhankkeessa tutkineet ja kehittäneet uudelleenkäytettäviä testausmenetelmiä autoteollisuuden, rautatieliikenteen ja taloushallinnon ohjelmistotuotteiden testaamiseksi.

Yhteishankkeen ohjelmistotestausten kehittämistyön tulokset ovat olleet niin lupaavia, että eurooppalainen järjestö Information Technology for European Advancement (ITEA) on palkinnut tutkimushankkeen tunnustuksella ITEA Achievement Award 2005. Hankkeeseen osallistui 4 tutkimuslaitosta ja 8 teollisuusyritystä. Hanketta rahoitti mm. Tekes, ja Suomesta siihen osallistuivat VTT, Conformiq Software, NetHawk Oyj ja Nokia Oyj.

Lisätietoja: www.tt-medal.org

 

 

Lisätietoja

Matti Kärki
Tutkija
020 722 2268


NetHawk Oyj Hannu Rytilä
Engineering Manager
040 301 0258