Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan

22.02.2006


VTT:n liikevaihto vuonna 2005 kasvoi 3 prosenttia ja oli 225 miljoonaa euroa. Toiminnan kannattavuus koheni hieman. Kokonaistulos oli 5,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja maksullisen toiminnan erillistulos 6,3 miljoonaa euroa.

Kannattavuuden koheneminen johtui lähinnä perusrahoitteisen toiminnan kasvusta sekä hyvästä kustannusten hallinnasta.

Toiminnallinen kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna noin miljoona euroa.

Maksullisen toiminnan erillistulos oli selvästi valtion talousarviossa VTT:lle asetettua kustannusvastaavuustavoitetta parempi (+ 2 M€).

Ulkopuoliset tuotot kotimaan julkiselta sektorilta supistuivat. Tekesin tuotot olivat edellisen vuoden tasoa, eli 31 miljoonaa euroa.

Yksityisen sektorin kotimaiset ja ulkomaiset tuotot olivat yhteensä 77 miljoonaa euroa eli lähes edellisen vuoden tasolla. Niiden osuus oli 34 % liikevaihdosta.

Ulkomaiset tuotot edellisvuoden tasolla

Ulkomaisten tuottojen määrä oli 31 miljoonaa euroa ja osuus liikevaihdosta 14 %. Ulkomaisista tuotoista 60 % tuli EU:lta.

Suhdannenäkymät teknologian ja tutkimustoiminnan kannalta haasteelliset

Suomen elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat tällä hetkellä melko hyvät. Myös tutkimus- ja kehityspalvelujen kysyntä vahvistui vuoden 2005 kuluessa. Kuluvan vuoden kehityksen ennakoidaan silti olevan Suomen tulevaisuuden ja myös VTT:n kannalta haasteellinen, jos yritykset siirtävät tutkimustoimintaansa ulkomaille.

VTT muutti toiminnallista rakennettaan vuoden alusta siten, että laaja-alainen asiantuntemus, osaaminen ja palvelut ovat nyt asiakkaiden kannalta aiempaa helpommin saatavilla. Uudet toimintatavat sekä myynnin ja markkinoinnin tehostamistoimenpiteet luovat jatkossa edellytyksiä VTT:n maksullisen toiminnan kasvulle.

Mahdollisuudet tavoitteeksi asetetun 4 %:n ulkopuolisten tulojen kasvulle ovat siis olemassa. Tämä kuitenkin edellyttää VTT:n tilauskannan selvää ja nopeaa vahvistumista.

 

 

Lisätietoja

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja
020 722 4100