Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Ökad omsättning och förbättrad lönsamhet för VTT

22.02.2006


VTT:s omsättning år 2005 ökade med 3 procent och uppgick därmed till 225 miljoner euro. Verksamhetens lönsamhet förbättrade något. Totalresultatets överskott uppgick till 5,4 miljoner euro och det separata resultatet för den avgiftsbelagda verksamheten uppgick till 6,3 miljoner euro.

Den förbättrade lönsamheten berodde främst på tillväxten inom den basfinansierade verksamheten och på kostnadshanteringen.

Den verksamhetsmässiga lönsamheten förbättrades med omkring 1 miljon euro jämfört med förra året.

De externa intäkterna från den inhemska offentliga sektorn minskade.

De inhemska och utländska intäkterna inom den privata sektorn uppgick till totalt 77 miljoner euro och låg därmed nästan samma nivå som förra året. Deras andel av omsättningen uppgick till 34 procent.

Intäkterna från utlandet på samma nivå som förra året 

Intäkterna från utlandet uppgick till 31 miljoner euro och deras andel av omsättningen var 14 procent. Av intäkterna från utlandet kom 60 procent från EU.

Konjunkturutsikterna en utmaning ur teknikens och forskningsverksamhetens synvinkel

Konjunkturutsikterna för det finska näringslivet är för närvarande relativt goda. Även efterfrågan på forsknings- och utvecklingstjänster ökade under 2005.

 

 

Mer information

Erkki KM Leppävuori
Generaldirektör
+358 20 722 4100