Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tutkija Henrikki Pantsarille kansainvälisen hitsausinstituutin Henry Granjon -palkinto

24.02.2006


International Institute of Welding (IIW) on valinnut VTT:n tutkijan Henrikki Pantsarin laser-pintakarkaisua käsittelevän väitöskirjan vuoden 2005 maailman parhaaksi väitöskirjaksi liittämis- ja valmistusteknologian alueella.

VTT:n lasertekniikan tiimissä Lappeenrannassa työskentelevä Henrikki Pantsar palkitaan väitöskir-jastaan "Models for Diode Laser Transformation Hardening of Steels", joka käsittelee mate-maattisia malleja diodilaserpintakarkaisuun. Väitöskirja on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopis-ton lasertyöstön laboratoriossa ja osin Cambridgen yliopiston materiaalitieteen ja metallurgian osastolla. Väitöskirjan ala on lasertekniikka, ja se on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan osastolle vuonna 2005.

Henry Granjon -palkinto jaetaan elokuun lopussa Quebecissa Kanadassa International Institute of Weldingin vuosikokouksessa, jossa Pantsar myös pitää esityksen väitöskirjansa keskeisistä aiheis-ta.

Palkinto toistamiseen Lappeenrantaan

Kansainvälinen Henry Granjon -kilpailu järjestetään vuosittain. Kilpailuun voivat osallistua väitöskir-jat, jotka liittyvät hitsauksella tapahtuvaan liittämiseen, pinnoitukseen tai leikkaukseen. Kilpailussa on kaikkiaan neljä kategoriaa: A - Liittämis- ja valmistustekniikat, B - Materiaalien käyttäytyminen ja hitsattavuus, C - Suunnittelu ja rakenteellinen yhteensopivuus ja D - Ihmisiin liittyvät aiheet. Myön-tävä organisaatio, International Institute of Welding IIW on maailmanlaajuinen järjestö, jossa on 48 jäsenmaata.

Kilpailu järjestettiin tänä vuonna kuudennentoista kerran. Suomeen on aiemmin tullut neljä palkin-toa, joista edellinen vuonna 2005 VTT:n erikoistutkijalle Tommi Jokiselle, joka väitteli Lappeen-rannassa aiheesta Novel Ways of Using Nd: YAG Laser for Welding of Thick Section Austenitic Stainless Steel (Paksun ruostumattoman teräksen Nd: YAG laserhitsaus).

Pantsar palkintaan kategoriassa A: Joining and Fabrication Technology eli liittämis- ja valmistus-tekniikat.

Vuonna 1974 syntynyt Henrikki Pantsar valmistui diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta vuonna 2000. Hän on työskennellyt lasereiden parissa vuodesta 1999 ja kirjoittanut alalta parikymmentä kansainvälistä konferenssijulkaisua ja tieteellistä lehtiartikkelia sekä useita kansallisia julkaisuja. Hän on toiminut tutkijana Lappeenrannan teknillisen yliopiston lasertyöstön laboratoriossa sekä nyt VTT:n lasertekniikan ryhmässä. Lisäksi hän on väitöskirjaa tehdessään vieraillut tutkijana Cambridgen yliopistossa.

 

 

Lisätietoja

Henrikki Pantsar
Tutkija
020 722 2892