Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT laati selvityksen EU:n liikenneturvallisuuden parantamisen haasteista

28.02.2006


Älykkäät ajoneuvojärjestelmät ja hätäviesti vähentäisivät merkittävästi liikennekuolemia

VTT:n koordinoimana on valmistunut selvitys siitä, kuinka EU-alueen liikennekuolemia voitaisiin vähentää hyödyntämällä älykkäitä ajoneuvojärjestelmiä ja liikenteen tietotekniikkaa eli telematiikkaa. EU:n tavoitteena on puolittaa liikennekuolemat vuoteen 2010 mennessä.

Selvityksessä on nimetty 11 järjestelmää, joiden käyttöä kannattaisi erityisesti edistää. Jo markkinoilla olevista turvallisuutta parantavista järjestelmistä ensisijaisia ovat tällä hetkellä ajovakauden hallintajärjestelmän (ESP tai ESC) ja kaistalla pysymisen tukijärjestelmän saaminen myös pikkuautoihin.

Kehitteillä olevista telemaattisista järjestelmistä kiireisin on hätäviestijärjestelmä, eCall, joka havaitsee auton mittauslaitteiden eli sensoreiden avulla onnettomuuden, ottaa yhteyden hätäkeskukseen ja lähettää sinne muun muassa onnettomuuden tarkan sijainnin. Tämän jälkeen onnettomuusauton ja hätäkeskuksen välille avautuu puheyhteys. Apu tulee oikealle paikalle ja entistä nopeammin.

Suunnitelman laadinnasta vastannutta eSafety Implementation Road Maps-työryhmää koordinoi VTT:n lisäksi tutkimus- ja testauslaitos DEKRA  Saksasta. Laadintaan osallistui mm. Euroopan autoteollisuus ja tielaitoksia.

Hätäkutsu vähentäisi liikennekuolemia merkittävästi

EU pyrkii siihen, että eCall-järjestelmä toteutetaan vuoteen 2009 mennessä.  Euroopan tasolla järjestelmällä voitaneen säästää noin 6000 ihmishenkeä vuodessa.

Valtioneuvoston 2001 asettaman tavoitteen mukaan liikennekuolemien määrä on Suomessa oltava vuonna 2010 alle 250, mikä edellyttää vähintään 125 liikennekuoleman vähennystä vuoden 2004 määrästä.

VTT:n tutkimusten mukaan eCall-järjestelmällä olisi voitu vuosina 2001-2003 estää 4-8 prosenttia Suomen kaikista liikennekuolemista. Vuoden 2004 moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa olisi säästetty 14 ihmishenkeä.

Automaattinen hätäviestijärjestelmä nopeuttaa myös onnettomuuksista tiedottamista ja estää näin lisäonnettomuuksia, ruuhkia ja matka-aikojen pitenemistä.

Suomi aikoo olla ensimmäinen EU-maa, joka ottaa järjestelmän käyttöön. VTT suositteleekin järjestelmän mahdollisimman nopeaa ja laajaa käyttöönottoa.

VTT toteutti testausympäristön 

VTT on rakentanut testialustan, jonka avulla laitetoimittajat voivat testata päätelaitteidensa tiedonsiirron toimivuutta aitoa hätäkeskusta vastaavassa ympäristössä.

Simulointiympäristö mahdollistaa sekä ajoneuvoon valmiina asennettavien että jälkiasennettavien laitteiden tiedonsiirron testauksen.

Viranomaiset puolestaan voivat varmistua siitä, että päätelaitteiden tiedonsiirto toimii hätätilanteissa. eCall-tiedonsiirto ei myöskään saa häiritä hätäkeskuksen järjestelmien toimintaa vikatilanteissa.

Testauksen voi aloittaa rekisteröitymällä palveluun www.ecall.fi. Palvelu on vapaasti käytettävissä vuoden 2006 loppuun saakka. 

Suomea koskeva eCall-tutkimus ja testialustan kehitystyö ovat kuuluneet liikenne- ja viestintäministeriön AINO-ohjelmaan, joka kehittää liikenneverkon ajantasaiseen tilainformaatioon sekä kuljettajan tukeen liittyviä palveluita.

 

 

Lisätietoja

Risto Kulmala
Tutkimusprofessori
020 722 4990