Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Utredning från VTT gällande utmaningarna inom förbättringen av trafiksäkerheten

28.02.2006


Med hjälp av intelligenta fordonssystem och nödmeddelanden skulle antalet döda i trafiken minska betydligt

VTT har koordinerat en utredning som nu färdigställts om hur man skulle kunna minska antalet döda i trafiken inom EU-området genom att utnyttja intelligenta fordonssystem och datateknik inom trafiken, d.v.s. telematik. EU:s målsättning är att halvera antalet döda i trafiken före år 2010.

I utredningen nämns 11 system, vilkas användning man speciellt bör främja. Av de telematiska systemen som är under utveckling är nödmeddelandesystemet eCall det mest brådskande. Detta system upptäcker en olycka med hjälp av mätningsinstrument, d.v.s. sensorer, kontaktar larmcentralen och skickar bland annat information om olyckans exakta positionering till larmcentralen. Därefter öppnas en samtalsförbindelse mellan olycksbilen och larmcentralen. Hjälpen når fram snabbare och till rätt plats.

VTT:s undersökningar visar att eCall-systemet skulle ha kunnat förhindra 4-8 % av alla dödsfall i trafiken i Finland under åren 2001-2003. Bland motorfordonsolyckorna år 2004 skulle man ha kunnat rädda 14 människoliv.

Det automatiska nödmeddelandesystemet underlättar även informationsspridningen vid olyckor och förhindrar ytterligare olyckor, trängsel och fördröjningar. Finland tänker ta systemet i bruk som första land i EU. VTT rekommenderar att systemet tas i omfattande bruk så fort som möjligt.

 

 

Mer information

Risto Kulmala
Forskningsprofessor
+358 20 722 4990